Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Katheterablatie vermindert terugkerend AF en AF-last

Recurrence of Atrial Fibrillation After Catheter Ablation or Antiarrhythmic Drug Therapy in the CABANA Trial

Literatuur - Poole JE, Bahnson TD, Monahan KH et al., - J Am Coll Cardiol. 2020. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.04.065

Introductie en methoden

De laatste jaren is katheterablatie voor AF steeds meer geaccepteerd als behandeling voor een brede groep AF patiënten [1-3]. Redenen hiervoor zijn vooruitgang in het verminderen van ernstige procedurele risico's bij katheterablatie en erkenning dat longaderisolatie een belangrijke procedure voor succesvolle AF ablatie. Echter, moeilijkheden bij het detecteren van terugkerend AF heeft tot controverse geleid over de langetermijneffecten van katheterablatie op onderdrukking van AF [4-12].

De Catheter Ablation Versus Antiarrhythmic Drug Therapy for Atrial Fibrillation (CABANA) trial evalueerde de werkzaamheid van katheterablatie vergeleken met medicijnbehandeling in het verlagen van de primaire uitkomst van een samenstelling van sterfte, invaliderende beroerte, ernstige bloeding of hartstilstand bij 2204 patiënten met symptomatisch AF [13]. Intention-to-treat analyse toonde een niet-significante relatieve afname van 14% in het primaire eindpunt (HR 0,86, 95%CI 0,65-1,15; P=0,303). Een secundaire doelstelling van de CABANA trial was het evalueren van het langetermijnrisico van terugkerend AF en algehele AF-last bij patiënten behandeld met katheterablatie vergeleken met medicijnbehandeling. Eerste resultaten van de CABANA trial lieten een significante verlaging zien van 48% in terugkerend AF met follow-up tot 48 maanden.

Deze uitgebreide analyse van de CABANA trial, vergeleek de effecten van katheterablatie (n=611) en medicijnbehandeling (n=629) op terugkerend AF, en AF-last over een follow-up periode van 5 jaar met behulp van 24-uurs transtelefonische monitoring (TTM) en halfjaarlijkse 96-uurs Holter monitoring. Atriale tachyaritmieën (symptomatisch AF, elk mogelijk type AF [symptomatisch of asymptomatisch] en de samenstelling van AF, atriale flutter [AFL] of atriale tachycardie [AT]) die ≥30 seconden aanhielden werden geanalyseerd in data die >90 dagen na gerandomiseerde behandeling werden verzameld. Met Holter-monitoring werd AF-last beoordeeld, dat gedefinieerd was als gemiddeld percentage van de tijd in AF in verhouding tot de totale analyseerbare Holter-monitoringtijd van de patiënt. Tijd-tot-event vergelijkingen tussen behandelgroepen werden uitgevoerd met een aangepaste intention-to-treat (mITT)-aanpak.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze uitgebreide analyse van de CABANA trial rapporteerde, over een follow-up periode van 5 jaar, een significante verlaging van terugkerend symptomatisch en asymptomatisch AF na katheterablatie vergeleken met medicijnbehandeling. Ook was gemiddelde AF-last significant verlaagd bij patiënten die katheterablatie ondergingen vergeleken met patiënten die medicijnbehandeling ontvingen, ongeacht baseline type AF.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: