Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Is chocolade goed voor het hart?

Nieuws - 28 juli 2020

In klinische trials en een meta-analyse is eerder gezien dat chocoladeconsumptie gunstige CV effecten kan hebben [1]. Echter het was onbekend of verhoogde chocoladeconsumptie het risico op CAD verlaagt. De meta-analyse door Krittanawong en collega's (2020) evalueerde de associatie tussen chocoladeconsumptie en CAD door een systematische review en meta-analyse uit te voeren [2]. Keywords voor de systematische review waren chocolate, cocoa, chocolate consumption, cocoa consumption, cardiovascular disease, cardiovascular events, CAD, acute myocardial infarct, and acute coronary syndrome. Gevonden studies waren uitgevoerd van 1966 tot januari 2020. Geïncludeerde studieopzetten waren prospectief of cross-sectioneel, en het eindpunt was gecombineerde CAD (acuut myocardinfarct en acuut coronair syndroom). Zes prospectieve trials (n=336289) werden geïdentificeerd met een mediane follow-up van 8,78 jaar. Vergeleken met consumptie van<1 keer per week of geen consumptie, was hogere chocoladeconsumptie (>1 keer per week of >3,5 keer per maand) geassocieerd met verlaagd risico op CAD (samengevoegde RR 0,92, 95%CI 0,86-0,99, P <0.001; I2=48.6%). Uit aanvullende sensitiviteitsanalyses van de geïncludeerde studies bleek dat de resultaten gelijk bleven. Met de mogelijke gunstige effecten van flavanolen, methylxanthines, polyfenolen en stearinezuur in chocolade, concluderen de auteurs dat chocoladeconsumptie van minstens één keer per week het risico op CAD kan verlagen. Echter, er moet rekening worden gehouden met de ongunstige effecten van aanvullende calorieën (zoals vetten, melk of suiker) van commercieel beschikbare chocoladeproducten.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur J Prev Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: