Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verhoogde Lp(a)-niveaus geassocieerd met verhoogd risico op MACE als hsCRP ≥2 mg/l

Effect of C-Reactive Protein on Lipoprotein(a)-Associated Cardiovascular Risk in Optimally Treated Patients With High-Risk Vascular Disease: A Prespecified Secondary Analysis of the ACCELERATE Trial

Literatuur - Puri R, Nissen SE, Arsenault BJ et al., - JAMA Cardiol. 2020. doi: 10.1001/jamacardio.2020.2413.

Introductie en methoden

Klinische onderzoeken in een vroege fase bij mensen hebben een substantiële verlaging van 70% tot 90% van circulerende lipoproteïne(a) (Lp(a)) niveaus aangetoond met antisense oligonucleotiden gericht tegen hepatocyten [1]. Het blijft echter onduidelijk welke patiënten het meest baat zouden hebben bij Lp(a)-verlagende therapieën [2,3]. Data uit translationeel en klinisch onderzoek suggereren een synergisme tussen systemische ontsteking en proatherosclerotische effecten van Lp(a) [4,5]. Deze verkennende post-hoc analyse van de ACCELERATE (Assessment of Clinical Effects of Cholesteryl Ester Transfer Protein Inhibition With Evacetrapib in Patients at a High Risk for Vascular Outcomes) trial onderzocht of systemische ontsteking het Lp(a)-gerelateerde CV risico kan moduleren bij optimaal behandelde patiënten met een vaatziekte.

ACCELERATE was een gerandomiseerde, dubbelblinde, multicenter, placebo-gecontroleerde fase 3-trial die 12,092 patiënten met een vaatziekte (ACS binnen de voorgaande 30-365 dagen, cerebrovasculaire atherosclerotische ziekte, perifeer vaatlijden of T2DM met coronaire hartziekte) randomiseerde naar behandeling met de cholesterylester transfer proteïne remmer evacetrapib of placebo, naast standaard medische therapie. De primaire effectiviteitsuitkomst was eerste optreden van een onderdeel van de samengestelde uitkomst van CV sterfte, MI, beroerte, coronaire revascularisatie of ziekenhuisopname voor onstabiele angina pectoris. Er werd een tussentijdse analyse naar de futiliteit uitgevoerd en uit data bleek dat evacetrapib noch voordeel noch schade opleverde. De studie werd daaropvolgend vroegtijdig stopgezet. De huidige analyse poolde de ACCELERATE-trialpopulatie en includeerde patiënten waarbij Lp(a)- en hoogsensitief C-reactieve proteïne (hsCRP)-niveaus gemeten waren tijdens follow-up (n=10,503).

Het primaire eindpunt van de huidige analyse was majeure nadelige CV events (MACE), gedefinieerd als CV sterfte, MI of beroerte. De mediane follow-upperiode was 28 maanden.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze verkennende post-hoc analyse van data van de ACCELERATE trial toonde een significante associatie tussen hogere Lp(a)-niveaus en MACE bij optimaal behandelde patiënten met een vaatziekte en met hsCRP-niveaus ≥2 mg/l. Er werd geen significante associatie gevonden tussen hogere Lp (a)-niveaus en risico op MACE bij patiënten met hsCRP-niveaus <2 mg/l.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: