Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Cardiale betrokkenheid en aanhoudende myocardiale ontsteking bij herstelde COVID-19 patiënten

Outcomes of Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging in Patients Recently Recovered From Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Literatuur - Puntmann VO, Carerj ML, Wieters I et al., - JAMA Cardiol. 2020. doi:10.1001/jamacardio.2020.3557

Introductie en methoden

Casusrapporten suggereerden dat COVID-19 het cardiovasculaire systeem beïnvloedt bij patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis [1-5]. Er is echter nog veel onbekend over cardiovasculaire gevolgen bij niet-geselecteerde patiënten die herstelden van COVID-19, inclusief diegenen die thuis herstelden, zonder al bestaande aandoeningen, of die geen of slechts milde symptomen hadden. Deze prospectieve observationele cohortstudie onderzocht de prevalentie, ernst en type cardiovasculaire gevolgen bij niet-geselecteerde patiënten die onlangs herstelden van COVID-19 met behulp van serologische markers van hartletsel en cardiovasculaire magnetische resonantie (CMR) beeldvorming.

Deelnemers werden geïdentificeerd uit het COVID-19-register van het Universitair Ziekenhuis Frankfurt, dat het gebied van de deelstaat Hessen in Duitsland bestrijkt. Deelnemers die in aanmerkingen kwamen waren gediagnosticeerd met SARS-CoV-2 door RT-PCR, hadden geen respiratoire symptomen na minimaal 2 weken na de oorspronkelijke diagnose en hadden een negatief resultaat op een test aan het einde van de isolatieperiode. 100 Patiënten die onlangs herstelden van COVID-19 werden geïncludeerd in dit onderzoek, 53 waren mannen en de mediane leeftijd was 49 (IQR 45-53) jaar. Hoog-sensitief Troponine T (hsTnT) en N-terminal pro-b-type natriuretisch peptide werden bepaald uit bloedmonsters en deelnemers ondergingen CMR onderzoek. Het mediane tijdsinterval tussen COVID-19 diagnose en CMR was 71 (IQR 64-92) dagen.

Er werden vergelijkingen gemaakt met op leeftijd en geslacht gematchte gezonde controles (normotensieve volwassenen die geen hartmedicatie gebruikten, normale hartvolumes en -functie hadden en geen tekenen van litteken vertoonden; n=50). Er werden ook vergelijkingen gemaakt met risicofactor-gematchte patiënten (gematcht op leeftijd, geslacht, hypertensie, diabetes, roken, bekende coronaire hartziekte of comorbiditeiten; n=57).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze prospectieve observationele studie evalueerde de aanwezigheid van myocardiaal letsel in een niet-geselecteerd cohort van 100 patiënten die onlangs herstelden van COVID-19. CMR onthulde cardiale betrokkenheid bij 78% van de patiënten en aanhoudende myocardiale ontsteking (gedefinieerd als abnormale native T1- en T2-uitkomsten) bij 60% van de patiënten. Cardiale betrokkenheid en myocardiale ontsteking waren onafhankelijk van al bestaande aandoeningen, ernst, algemeen verloop van COVID-19 in de acute fase, en de tijd vanaf de oorspronkelijke diagnose. Deze bevindingen benadrukken dat verder onderzoek naar cardiovasculaire langetermijngevolgen van COVID-19 noodzakelijk is.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Cardiol. Bekijk de video over dit artikel

Deel deze pagina met collega's en vrienden: