Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9-remmer effectief en veilig in patiënten met metabool syndroom

Efficacy and Safety of PCSK9 Inhibition With Evolocumab in Reducing Cardiovascular Events in Patients With Metabolic Syndrome Receiving Statin Therapy - Secondary Analysis From the FOURIER Randomized Clinical Trial

Literatuur - Deedwania P, Murphy SA, Scheen A, et al., - JAMA Cardiol. 2020, doi:10.1001/jamacardio.2020.3151

Introductie en methoden

Patiënten met het metabool syndroom (MetS) hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes en majeure nadelige CV events (MACE). Studies met hoge dosis statines in patiënten met MetS en atherosclerotisch CVD (ASCVD) hebben aangetoond dat deze significant het risico op MACE verlagen [1]. Echter, ondanks hoge-intensiteit statines, blijft residueel risico bestaan in deze patiënten en risico op het ontwikkelen van MACE blijft hoog. Bovendien kan gebruik van statines hun risico op het ontwikkelen van diabetes verder verhogen [2-5].

Het effect van PCSK9 remming op het verlagen van MACE in patiënten met MetS is onbekend. Daarom werd werkzaamheid en veiligheid van behandeling met evolocumab in patiënten met MetS onderzocht in een subanalyse van de FOURIER trial.

In de FOURIER trial verlaagde therapie met evolocumab risico op MACE wanneer dit werd toegevoegd aan matige tot hoge intensiteit statinetherapie in patiënten met klinisch evidente ASCVD (gedefinieerd als eerder MI, eerdere niet-hemorragische beroerte of symptomatisch perifeer vaatlijden), waaronder diabetespatiënten [6-9]. Patiënten werden gerandomiseerd 1:1 naar evolocumab of gematchte placebo. Patiënten werden gevolgd voor een mediaan van 2.2 jaar (IQR: 1.8-2.5 jaar). Primair eindpunt in de FOURIER trial was de samenstelling van CV sterfte, MI, beroerte, coronaire revascularisatie, of ziekenhuisopname voor instabiel angina. Belangrijkste secundaire eindpunt was de samenstelling van CV sterfte, MI of beroerte.

Voor deze analyse werden patiënten gestratificeerd naar diegenen met MetS of zonder; 16361 van 273242 patiënten (59.9%) hadden MetS. Patiënten met MetS werden geïdentificeerd gebaseerd op het voldoen van 3 van 5 criteria: 1) tailleomtrek >102 cm voor mannen of >88 cm voor vrouwen, 2) triglyceridenwaarden ≥150 mg/dL, 3) HDL-c<40 mg/dL voor mannen of <5 0 mg/dL voor vrouwen, 4) BP ≥130/85 mmHg, 5) nuchtere glucosewaarden ≥ 110 mg/dL. Patiënten werden ook gestratificeerd voor aanwezigheid of afwezigheid van diabetes op baseline.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Patiënten met ASCVD en MetS hebben een verhoogd risico op MACE in vergelijking met patiënten met ASCVD zonder MetS, ondanks matige-tot-hoge intensiteit statinetherapie. Behandeling met evolocumab is geassocieerd met verlaging van MACE in patiënten met ASCVD en MetS, onafhankelijk van aanwezigheid of afwezigheid van diabetes. Deze resultaten suggereren dat behandeling met evolocumab in patiënten met ASCVD en MetS effectief en veilig is.

Referenties

Toon referenties

Find this article online at JAMA Cardiology

Deel deze pagina met collega's en vrienden: