Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SGLT2i werkzaam en veilig ongeacht baseline ARNI behandeling in HFrEF

Effect of Dapagliflozin in Patients With HFrEF Treated With Sacubitril/Valsartan: The DAPA-HF Trial

Literatuur - Solomon SD, Jhund PS, Claggett BL et al., - J Am Coll Cardiol Heart Fail. 2020. doi: 10.1016/j.jchf.2020.04.008.

Introductie en methoden

Sacubitril/valsartan behandeling verlaagde CV sterfte of ziekenhuisopname van HFrEF patiënten vergeleken met enalapril in de Prospective Comparison of ARNI With ACEI to Determine Impact on Global Mortality and Morbidity in Heart Failure (PARADIGM-HF) trial [1]. In de Dapagliflozin And Prevention of Adverse outcomes in Heart Failure (DAPA-HF) trial, verlaagde dapagliflozine (10 mg) de samengestelde uitkomst van CV sterfte of verslechtering van HF in HFrEF patiënten met of zonder diabetes [2, 3]. In deze trial had dapagliflozine een gunstig effect in een subgroep van patiënten die sacubitril/valsartan kregen bij baseline. Echter, de veiligheid van combinatietherapie met dapagliflozine en sacubitril/valsartan was onbekend.

Deze studie evalueerde in detail de werkzaamheid en veiligheid van dapagliflozine in HFrEF patiënten (n=4744) die sacubitril/valsartan kregen bij baseline (n=508) en bij patiënten die geen sacubitril/valsartan kregen bij baseline (n=4236) in de DAPA-HF trial. Primaire uitkomst was een samenstelling van verslechtering van HF, gedefinieerd als ofwel een ongeplande ziekenhuisopname voor HF of een spoedbezoek voor HF aan de kliniek waarbij intraveneuze diuretische therapie nodig was, of CV sterfte. Secundaire uitkomsten waren een samenstelling van CV sterfte of ziekenhuisopname voor HF, het totale aantal ziekenhuisopnames voor HF en CV sterfte, verandering in de Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire Clinical Total Symptom Score (KCCQ-TSS), verslechtering in nierfunctie en sterfte door alle oorzaken. De vooraf gespecificeerde veiligheidsanalyses includeerden optreden van AE's. AE's omvatten ernstige AE's, AE's geassocieerd met stopzetting van de studiebehandeling, en andere AE's van belang (namelijk volumedepletie, nierevents, ernstige hypoglykemie, botbreuken, diabetische ketoacidose, amputaties, gangreen van Fournier en laboratoriumbevindingen van belang).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De werkzaamheid en veiligheid van dapagliflozine vergeleken met placebo waren vergelijkbaar tussen diegenen die sacubitril/valsartan kregen bij baseline en degenen die geen sacubitril/valsartan kregen bij baseline in HFrEF patiënten in de DAPA-HF trial. Volgens de auteurs laten de resultaten zien dat gebruik van beide middelen morbiditeit en mortaliteit van patiënten met HFrEF mogelijk verder kunnen verlagen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol Heart Fail

Deel deze pagina met collega's en vrienden: