Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Vergelijkbaar ASCVD risico in PAD patiënten ten opzichte van diegenen met CHD of cerebrovasculaire ziekten

Artherosclerotic Risk and Statin Use Among Patients With Peripheral Artery Disease

Literatuur - Colantonio LD, Hubbard D, Monda KL et al. - J Am Coll Cardiol 2020;76:251-64

Introductie en methoden

Patiënten met perifeer vaatlijden (PAD) hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van atherosclerotische CVD (ASCVD) events [1-3]. ASCVD event rates zijn mogelijk onderschat, aangezien PAD patiënten naar alle waarschijnlijkheid een uitgebreider atherosclerotisch ziektebeeld hebben in vergelijking met patiënten met coronaire hartziekte (CHD) of cerebrovasculaire aandoening. Ook worden PAD events vaak niet meegenomen in studies [3,4]. En bovendien is er niet gekeken naar de aanwezigheid van atherosclerose in meerdere vaatbedden (e.g benen, hart en hersenen), terwijl atherosclerose in meerdere vaatbedden geassocieerd is met een hoger risico op toekomstige ASCVD events [5-9]. PAD patiënten worden geadviseerd om statines te gebruiken om het risico op ASCVD events te verlagen, maar er bestaat het vermoeden dat er sprake is van een ondergebruik van cholesterolverlagende geneesmiddelen in PAD patiënten [1, 12. 13].

De huidige studie evalueerde de ASCVD event rates en het statinegebruik in patiënten met PAD versus patiënten met CHD en cerebrovasculaire ziekte. Een retrospectief cohort van 943232 patiënten, die commercieel of via Medicare verzekerd waren tussen 2006 en 2017, werd gebruikt. Patiënten met minimaal 1 dag follow-up voor ASCVD events plus een diagnose PAD (i.e. een eerdere diagnose PAD of arteriële revascularisatie van de onderste ledematen), CHD (i.e. een eerdere diagnose van een myocardinfarct of CHD, of coronaire revascularisatie), en/of cerebrovasculaire aandoening (i.e. een eerdere diagnose van een beroerte, of arteriële revascularisatie in hoofd of nek) werden geïncludeerd. Primair eindpunt was de samenstelling van CHD, cerebrovasculaire en PAD events. Het cohort werd ingedeeld in 7 groepen: 1) CHD; 2) cerebrovasculaire ziekte; 3) PAD; 4) CHD en cerebrovasculaire ziekte; 5) PAD en CHD; 6) cerebrovasculaire ziekte en PAD; 7) CHD, cerebrovasculaire ziekte, en PAD. Mediane follow-up was 3 jaar (IQR: 1.3-3.0 jaar).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

PAD patiënten hebben een vergelijkbaar hoog risico op ASCVD als patiënten met CHD of cerebrovasculaire aandoeningen. Maar ondanks dit hoge ASCVD risico was het statinegebruik bij PAD patiënten opmerkelijk lager in vergelijking met patiënten met coronaire of cerebrovasculaire atherosclerose.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: