Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Snelle verlaging van LDL-c bij starten van PCSK9i binnen 24 uur na ACS

Effect of Evolocumab on Atherogenic Lipoproteins During the Peri- and Early Postinfarction Period: A Placebo-Controlled, Randomized Trial

Literatuur - Leucker TM, Blaha MJ, Jones SR et al., - Circulation. 2020 Jul 28;142(4):419-421. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.046320.

Introductie en methoden

Verhoogd LDL-c in de periode kort na een acuut coronair syndroom (ACS) is geassocieerd met een verhoogd risico op nadelige ischemische uitkomsten [1]. De AHA/ACC- en ESC-richtlijn voor secundaire preventie bij hoog risicopatiënten worden echter vaak pas bereikt na 4 weken na start van hoge intensiteit statinetherapie [2]. In deze studie werd onderzocht of PCSK9-remming een snellere LDL-c-verlaging biedt tijdens en vlak na ACS.

Er werden 57 patiënten met type 1 non-STEMI en troponine I ≥5 ng/mL gerandomiseerd naar behandeling met ofwel een enkele dosis evolocumab SQ 420 mg (n = 30) of een bijpassende placebo (n = 27), binnen 24 uur na presentatie. Alle patiënten kregen hoge intensiteit statinetherapie (tenzij gecontra-indiceerd) en werden behandeld volgens de huidige ACS-richtlijn. De gemiddelde leeftijd was 55 (SD: 13) jaar, 26% was Afro-Amerikaans, 42% was vrouw en 60% gebruikte al een statine. De huidige publicatie presenteert uitkomsten over lipideniveaus tijdens ziekenhuisopname en na 30 dagen follow-up.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De uitkomsten van deze studie suggereren dat meer patiënten LDL-c-targets voor secundaire preventie bereiken tijdens de vroege post-ACS-periode met evolocumab plus hoge intensiteit statinetherapie in vergelijking met placebo plus hoge intensiteit statinetherapie. De klinische effecten van deze vroege, agressieve lipidenverlagende aanpak zijn nog onbekend en dienen onderzocht te worden in een gerandomiseerde trial.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circulation.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: