Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Slechte voedingsstatus in ACS patiënten geassocieerd met verhoogd risico op mortaliteit en MACE

Prevalence and Prognostic Significance of Malnutrition in Patients With Acute Coronary Syndrome

Literatuur - Raposeiras Roubín S, Abu Assi E, Cespón Fernandez M et al. - J Am Coll Cardiol 2020;76:828–40, doi.org/10.1016/j.jacc.2020.06.058

Introductie en methoden

Er is aangetoond dat een slechte voedingsstatus geassocieerd is met CVD in studies met een focus op patiënten met hartfalen, valvulaire hartziekte of atriumfibrilleren [1-3]. In patiënten met ACS is het onbekend wat de associatie tussen slechte voedingsstatus, CV events en mortaliteit is. Daarom werd in deze studie de prevalentie, klinische associaties en prognostische gevolgen van slechte voeding onderzocht in een hedendaags cohort van ACS patiënten.

Deze retrospectieve, observationale studie gebruikte data van de Registry of Acute Coronary Syndrome From University Hospital of Vigo (CardioCHUVI), en includeerde 5062 ACS patiënten die waren opgenomen tussen januari 2010 en september 2017 in het University Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo, Spanje. Slechte voedingsstatus werd gescreend met gebruik van 3 scores: de Controlling Nutritional Status score (CONUT) [4], de Nutritional Risk Index (NRI) [5], de Prognostic Nutritional Index score (PNI) [6]. ]. CONUT omvat serum albumine, cholesterol en totale lymfocytenaantal. NRI wordt als volgt berekend: 1.519 x serum albumine + 41.7 x (huidig lichaamsgewicht/ideaal lichaamsgewicht). PNI wordt als volgt berekend: 10 x serum albumine + 0.005 x totaal lymfocytenaantal. Het primaire eindpunt was sterfte door alle oorzaken. Het secundaire eindpunt was een samenstelling van majeure CV events (MACEs) die CV sterfte, recidief infarct of ischemische beroerte omvatten. Mediane follow-up was 3.6 jaar (IQR: 1.3-5.3 jaar).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In een hedendaags cohort van ACS patiënten in Spanje was slechte voedingsstatus, bepaald door 3 verschillende scores, veelvoorkomend. Slechte voedingsstatus was geassocieerd met verhoogd risico op sterfte en MACE door alle 3 gebruikte scoresystemen. Bepaling van slechte voedingsstatus kan helpen om patiënten te identificeren die verhoogd risico op sterfte en MACE hebben en die advies nodig hebben over voeding om zo uitkomsten te verbeteren in deze patiënten.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: