Cardiovasculaire Geneeskunde.nl
Voordeel met vroege ritmecontrole bij AF patiënten met recente AF diagnose

Voordeel met vroege ritmecontrole bij AF patiënten met recente AF diagnose

Nieuws - 29 aug. 2020

EAST - AFNET 4: Effects of Early Rhythm Control Therapy in Patients with Atrial Fibrillation

Gepresenteerd op het ESC congres 2020 door: Prof. Paulus Kirchhof (Hamburg, Duitsland)

Introductie en methoden

De meest voorkomende ritmestoornis is AF en de laatste jaren is er veel vooruitgang geboekt in de behandeling van patiënten met AF. Antistolling voorkomt de meeste ischemische beroertes en regulatie van hartslag zorgt ervoor dat veel patiënten asymptomatisch blijven. Desondanks komt in 5% van patiënten met AF, CV sterfte, beroerte of een ziekenhuisopname vanwege acuut HF of acuut coronair syndroom voor.

De early treatment of AF for stroke prevention (EAST-AFNET 4) trial onderzocht of een vroege interventie met ritmeregulatie een positieve uitkomst zou geven in vergelijking met standaardbehandelmethode bij AF patiënten met een recente diagnosis en risico op een beroerte.

EAST-AFNET 4 is een multicenter, onderzoeker geïnitieerde trial. In totaal werden 2789 patiënten geïncludeerd in hun eerste jaar van AF diagnose en met ten minste 2 CV condities tussen 2011 en 2016. Patiënten werden gerandomiseerd naar vroege ritmeregulatie of standaardtherapie (1:1). Beide groepen kregen antistolling toegediend en werden behandeld voor CV condities en hartslag werd gereguleerd volgens de huidige richtlijnen. De vroege ritmeregulatiegroep (n=1395) kreeg anti-aritmica of katheterablatie (19.4% na 2 jaar) en de andere groep patiënten (n=1394) werd behandeld volgens standaardzorg met hartslagregulatie. Mediaan follow-up was 5,1 jaar. Eerste primaire uitkomst was een samenstelling van CV sterfte, beroerte of ziekenhuisopname vanwege HF of acuut coronair syndroom. Tweede primaire uitkomst was het aantal nachten doorgebracht in het ziekenhuis.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Een verlaagd risico op CV events in de vroege ritmeregulatiegroep toont aan dat patiënten met een vroege diagnose van AF en meerdere CV condities baat hebben bij vroege therapie met ritmeregulatie vergeleken met diegenen die een standaardbehandeling hebben gehad.

Discussion

Tijdens de discussie werd de vraag gesteld, waarom een vroege ritmeregulatietherapie een positieve uitkomst had ten opzichte van de standaard behandelmethode. Kirchhof antwoordde dat therapie in een vroeg stadium resulteert in afname van het risico op CV complicaties. Wanneer een patiënt langdurig blootgesteld wordt aan atriumfibrilleren, treedt er schade op aan de atria, waardoor het lastiger is om weer in een normaal sinusritme te terug te keren.

-Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie -

De resultaten van deze studie werden tegelijkertijd gepubliceerd in N Engl J Med Bekijk een video van prof. Kirchhof

Deel deze pagina met collega's en vrienden: