Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Vroege ritmecontrole in AF patiënten verbetert uitkomsten

3' educatie - 29 aug. 2020 - Prof. Paulus Kirchhof - Hamburg, Duitsland

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen tijdens het ESC-congres 2020.

Faculty

Paulus Kirchhof is Director of the Department of Cardiology at the University Heart and Vascular Center UKE Hamburg and holds a part-time position as Professor of Cardiovascular Medicine in the Institute of Cardiovascular Sciences at the University of Birmingham.

Disclosures

Deze productie is ontwikkeld op initiatief van CVGK en zonder externe ondersteuning. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

Lees onze samenvatting van de EAST - AFNET 4 trial

Deel deze pagina met collega's en vrienden: