Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Aspirine monotherapie vermindert bloedingen na TAVI in patiënten zonder indicatie voor antistolling

Nieuws - 30 aug. 2020

POPular-TAVI Aspirin With our Without Clopidogrel after Transcatheter Aortic Valve Implantation

Gepresenteerd op het ESC congres 2020 door Jorn Brouwer (Nieuwegein)

Introductie en methoden

Patiënten met ernstige symptomatische aortaklepstenose kunnen behandeld worden met een percutane aortaklepvervanging (TAVI). Ondanks dat een TAVI-procedure een gebruikelijke behandeling is, hebben patiënten een relatief hoog risico op bloedingen en trombo-embolische complicaties. Antitrombotische behandeling na een TAVI-procedure is nog onvolledig vastgesteld. Voor patiënten die geen indicatie voor orale stolling hebben, wordt door de 2012 ESC richtlijn voor valvulaire hartziekten een lage dosis aspirine in combinatie met clopidogrel aanbevolen kort na een TAVI-behandeling, gevolgd door een monotherapie met aspirine of clopidogrel. Echter kleine studies hebben laten zien dat een monotherapie met aspirine voldoende is om het risico op trombo-embolische events te verlagen met een verlaagd risico op bloedingen.

POPular-TAVI is een multicenter, gerandomiseerde, open-label klinische studie. Patiënten zonder een indicatie voor antistolling, die een TAVI-procedure ondergingen werden gerandomiseerd naar ofwel alleen aspirine (n=331) of aspirine plus 3 maanden clopidogrel (n=347). Follow-up was 1 jaar.

De studie testte de hypothese dat monotherapie met aspirine superieur zou zijn aan aspirine plus 3 maanden clopidogrel met betrekking tot de primaire uitkomst van bloedingen door alle oorzaken (procedureel en niet-procedureel). De tweede hypothese was dat monotherapie met aspirine niet-inferieur was aan aspirine plus clopidogrel voor de secundaire uitkomst van bloedingen en trombo-embolische events (een samenstelling van CV mortaliteit, niet-procedurele bloedingen, beroerte, of MI). Ook werd er onderzocht of alleen aspirine niet-inferieur was aan aspirine plus clopidogrel voor trombo-embolische events (een samenstelling van CV mortaliteit, beroerte, of MI).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze resultaten laten zien dat behandeling met alleen aspirine in vergelijking met aspirine plus 3 maanden clopidogrel het risico op bloedingen significant verminderde en trombotische events niet verhoogde in patiënten zonder een indicatie voor antistolling die een TAVI-procedure ondergingen. De auteurs concluderen dat patiënten zonder een indicatie voor antistolling die recentelijke geen coronaire stentbehandeling hebben gehad, na een TAVI-procedure alleen aspirine zouden moeten ontvangen.

Discussie

Tijdens de discussie werd gevraagd hoe groot de subgroep van TAVI-patiënten was die geen indicatie voor antistolling hadden. Prof. Jurrien ten Berg (Nieuwegein), de hoofdonderzoeker, antwoordde, dat door te kijken naar het volledige POPular-TAVI cohort, het percentage patiënten zou uitkomen tussen de 60% á 65%.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie -

De resultaten van deze studie werden tegelijkertijd gepubliceerd in N Engl J Med Bekijk een video van Jorn Brouwer over deze studie

Deel deze pagina met collega's en vrienden: