Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Aspirine superieur aan DAPT voor bloedingen in patiënten behandeld met TAVI

3' educatie - 30 aug. 2020 - Jorn Brouwer - Nieuwegein

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen tijdens het ESC-congres 2020.

Faculty

Jorn Brouwer is PhD Student in het St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein.

Disclosures

Deze productie is ontwikkeld op initiatief van CVGK en zonder externe ondersteuning. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

Lees onze samenvatting van POPULAR-TAVI

Deel deze pagina met collega's en vrienden: