Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Consistente effectiviteit en veiligheid van DOAC bij PAD patiënten met of zonder CAD

Nieuws - 30 aug. 2020

VOYAGER PAD and concomitant coronary artery disease

Gepresenteerd op het ESC congres 2020 door: William Hiatt (Aurora, CO, VS)

Introductie en methoden

Patiënten met perifeer vaatlijden (PAD) hebben een verhoogd risico op ernstige nadelige cardiale events (MACE). Dit risico is zelfs nog hoger bij PAD patiënten met gelijktijdige coronaire hartziekte (CAD). Eerdere studies hebben ook heterogeniteit getoond in respons op therapie op basis van de aan- of afwezigheid van CAD bij PAD patiënten. In de VOYAGER PAD trial werden 6564 patiënten met symptomatische PAD van de onderste extremiteiten die perifere revascularisatie ondergingen in een 1:1 ratio gerandomiseerd naar behandeling met ofwel rivaroxaban 2.5 mg tweemaal daags of placebo. Alle patiënten kregen aspirine. Het doel van deze subgroepanalyse van de VOYAGER PAD trial was om te evalueren of de aanwezigheid van CAD geassocieerd is met een verhoogd risico op MACE en/of ernstige nadelige ledematen events (MALE) in vergelijking met de afwezigheid CAD in PAD patiënten. Een tweede doelstelling was om te evalueren of de veiligheid en effectiviteit van rivaroxaban na revascularisatie van de onderste ledematen consistent is bij PAD patiënten met en zonder CAD.

De primaire uitkomst van de huidige subanalyse was de samenstelling van acute ischemie van de ledematen, grote amputatie met vasculaire etiologie, myocardinfarct (MI), ischemische beroerte of CV sterfte.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De werkzaamheid en veiligheid van rivaroxaban 2.5 mg tweemaal daags plus aspirine bij PAD patiënten is consistent, ongeacht de aan- of afwezigheid van CAD, zonder significante interacties.

-Onze verslaglegging is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het ESC congres-

Deel deze pagina met collega's en vrienden: