Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Anti-inflammatoir middel vermindert CV sterfte en ischemische events bij coronairlijden

Nieuws - 31 aug. 2020

LoDoCo2 Low-Dose Colchicine in Coronary Disease

Gepresenteerd op het ESC-congres 2020 door: dr. Mark Nidorf (Perth, Australië)

Introductie en methoden

Colchicine remt verschillende ontstekingsroutes bij atherosclerose en wordt gebruikt bij de behandeling van jicht. De LoDoCo (Low Dose Colchicine) pilotstudie suggereerde eerder dat 0.5 mg colchicine veilig en effectief was in het voorkomen van CV events bij patiënten met coronairlijden.

De huidige LoDoCo2 trial was een door onderzoekers-geïnitieerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, event-gestuurde studie. Het doel van de trial was het bepalen of 0.5 mg colchicine eenmaal daags CV events voorkomt bij patiënten met chronische coronairlijden.

In totaal namen 6528 patiënten (in de leeftijd van 35-82 jaar) met bewezen coronairlijden deel aan de 30 dagen durende open-label run-in periode met 0.5 mg colchicine per dag. Deelnemende patiënten waren klinisch stabiel gedurende ≥6 maanden en hadden geen gevorderde nierziekte, hartfalen of ernstige hartziekte. 91.3% Van de patiënten tolereerde de open-label therapie. 5522 Patiënten die tolerant, klinisch stabiel en bereid waren om door te gaan, werden gerandomiseerd naar behandeling met colchicine 0.5 mg eenmaal daags (n = 2762, gemiddelde leeftijd was 65.8 jaar, 83.5% was man) of placebo (n = 2760, gemiddelde leeftijd was 65.9 jaar, 85.9% was man) in aanvulling op lipidenverlagende- en antitrombotische therapie. De mediane follow-up was 29 maanden (12-64 maanden).

Het primaire eindpunt was een samenstelling van CV sterfte, myocardinfarct (MI), ischemische beroerte of ischemie-gedreven coronaire revascularisatie.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Een lage dosis colchicine (0.5 mg eenmaal daags) verlaagde het risico op het primaire samengestelde eindpunt (CV sterfte, MI, ischemische beroerte of ischemie-gedreven coronaire revascularisatie) en belangrijke secundaire eindpunten bij patiënten met chronisch coronairlijden. Er waren geen significante verschillen in ernstige nadelige events tussen de colchicine- en placebogroep.

Discussie

Discussiant Massimo Imazio, MD (Turijn, Italië) feliciteert de onderzoekers met een goed ontworpen RCT die naar zijn mening overtuigend bewijs levert dat colchicine effectief en veilig is voor secundaire preventie bij chronische coronaire syndromen (indien getolereerd). Imazio merkt op dat het belangrijk is om lage doses (0.5 mg/dag) colchicine te gebruiken zonder oplaaddosis. Er kan worden verwacht dat 10% van de patiënten het medicijn niet verdraagt en er geen baat bij heeft, voornamelijk vanwege gastro-intestinale bijwerkingen. Verder blijft het belangrijk om alert te zijn op mogelijke bijwerkingen en interacties. Bloedonderzoeken (zoals differentiële telling van bloedcellen, transaminasen en CK) zijn geïndiceerd. Imazio concludeert dat de LoDoCo2 trial en de COLCOT trial hebben bijgedragen aan groeiend bewijs dat colchicine bovenop de standaard medische therapie CV events kan verminderen bij patiënten met chronische (LoDoCo2) en acute coronaire ziektes (COLCOT).

- Onze verslaglegging is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het ESC congres-

De resultaten van deze studie werden tegelijkertijd gepubliceerd in N Engl J Med Bekijk een video van Mark Nidorf

Deel deze pagina met collega's en vrienden: