Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ESC 2020

Verslag, presentaties, videoimpressies en Nederlands expertcommentaar van het 2020 digitale congres van de European Society of Cardiology (ESC).

De reis van het onderzoek naar colchicine in CVD

5' educatie - 20 okt. 2020 - Prof. dr. Jan Hein Cornel en dr. Arend Mosterd

Sterke bewijsvoering voor colchicine in patiënten met chronisch coronairlijden

5' educatie - 7 okt. 2020 - Aernoud Fiolet en prof. dr. Jan Hein Cornel

Geen verschil in uitkomsten na 5 jaar met trimetazidine in patiënten na PCI

3' educatie - 14 sep. 2020 - Prof. dr. Freek Verheugt

Ongelooflijke consistentie tussen twee SGLT2-remmer trials in HFrEF

3' educatie - 7 sep. 2020 - Milton Packer

Tijdelijk stoppen met ACEi/ARB’s geeft geen klinisch voordeel in COVID-19

3' educatie - 7 sep. 2020 - Prof. dr. Renato D. Lopes

Belangrijkste veranderingen in de 2020 AF richtlijn

5' educatie - 1 sep. 2020 - Dr. Martin Hemels

Bloeddrukverlaging moet onafhankelijk van CVD status of baseline SBP worden overwogen

3' educatie - 1 sep. 2020 - Kazem Rahimi

Voordelen van het digitale ESC 2020 congres

3' educatie - 1 sep. 2020 - Prof. Barbara Casadei

Een stap vooruit in de behandeling van HFmrEF en HFpEF

3' educatie - 31 aug. 2020 - Prof. Burkert Pieske

Nierbeschermende effecten met SGLT2i bij patiënten met CKD

3' educatie - 30 aug. 2020 - Prof. dr. Hiddo Lambers Heerspink

Eerder ingrijpen met ritmecontrole in AF patiënten is gunstig

3' educatie - 30 aug. 2020 - Prof. dr. Harry Crijns

ESC 2020 Gesprek van de dag | zondag

15' educatie - 30 aug. 2020

Enorme impact van COVID-19 uitbraak op patiënten met ziektes die normaal gesproken behandeld kunnen worden

3' educatie - 30 aug. 2020 - Prof. Barbara Casadei

Grotere daling in NT-proBNP met ARNI in HFpEF patiënten

3' educatie - 30 aug. 2020 - Prof. dr. Rudolf de Boer

Aspirine superieur aan DAPT voor bloedingen in patiënten behandeld met TAVI

3' educatie - 30 aug. 2020 - Jorn Brouwer

Succes met SGLT2-remmer in HFrEF voor alle drie eindpunten

3' educatie - 29 aug. 2020 - Milton Packer

Vroege ritmecontrole in AF patiënten verbetert uitkomsten

3' educatie - 29 aug. 2020 - Prof. Paulus Kirchhof

Opvallend vergelijkbare bevindingen met een andere SGLT2 remmer in HFrEF

3' educatie - 29 aug. 2020 - Prof. John McMurray

De reis van het onderzoek naar colchicine in CVD

5' educatie - 20 okt. 2020 - Prof. dr. Jan Hein Cornel en dr. Arend Mosterd
Tegen beter weten in werd gestart met het onderzoek naar het effect van colchicine op CV events. Prof. Jan Hein Cornel en Arend Mosterd bespreken het traject van starten tot en met de eindresultaten.

Tegen beter weten in werd gestart met het onderzoek naar het effect van colchicine op CV events. Prof. Jan Hein Cornel en Arend Mosterd bespreken het traject van starten van de trial tot en met de eindresultaten.

Sterke bewijsvoering voor colchicine in patiënten met chronisch coronairlijden

5' educatie - 7 okt. 2020 - Aernoud Fiolet en prof. dr. Jan Hein Cornel
Onderzoekers van de LoDoCo2 trial presenteren het design en de belangrijkste bevindingen van deze trial die colchicine evalueerde in patiënten met chronisch coronairlijden.

Onderzoekers van de LoDoCo2 trial presenteren het design en de belangrijkste bevindingen van deze trial, waarin het effect van colchicine werd onderzocht in chronische patiënten met coronairlijden.

Geen verschil in uitkomsten na 5 jaar met trimetazidine in patiënten na PCI

3' educatie - 14 sep. 2020 - Prof. dr. Freek Verheugt

ESC 2020 Prof. Verheugt bespreekt kort de uitkomsten van de ATPCI trial, waarin het effect van trimetazidine werd onderzocht in vergelijking met placebo in patiënten die PCI hadden ondergaan.

Een algoritme gebaseerd op causale en cumulatieve effecten van LDL en SBP om levenslang CV risico en voordeel te berekenen

Nieuws - 7 sep. 2020

ESC 2020 Een algoritme is ontwikkeld dat levenslang risico inschat gebaseerd op causale en cumulatieve effecten van LDL en SBP om een schatting te geven wanneer te starten met verlaging van LDL en SBP, hoe intens en hoe lang om individuele doelen te behalen.

Ongelooflijke consistentie tussen twee SGLT2-remmer trials in HFrEF

3' educatie - 7 sep. 2020 - Milton Packer
Hoewel er verschillen bestaan tussen de EMPEROR-Reduced en DAPA-HF trials wat betreft secundaire eindpunten, wil Milton Packer het klasse-effect van empagliflozine en dapagliflozine benadrukken.

ESC 2020 Hoewel er verschillen bestaan tussen de EMPEROR-Reduced en DAPA-HF trials wat betreft secundaire eindpunten, wil Milton Packer het klasse-effect van SGLT2-remmers benadrukken.

P2Y12i monotherapie vermindert bloedingen in CKD patiënten na PCI en 3 maanden DAPT

Nieuws - 7 sep. 2020

ESC 2020 Ticagrelor monotherapie na 3 maanden DAPT verminderde het risico op bloedingen zonder het risico op trombotische events te verhogen vergeleken met ticagrelor plus aspirine in hoog-risico CKD patiënten na PCI.

Tijdelijk stoppen met ACEi/ARB’s geeft geen klinisch voordeel in COVID-19

3' educatie - 7 sep. 2020 - Prof. dr. Renato D. Lopes
BRACE CORONA was een gerandomiseerde studie die twee strategieën testte in opgenomen patiënten met COVID-19 en die ACEi of ARB’s gebruikten: tijdelijk stoppen of doorgaan met ACEi/ARB’s. Prof. Lopes bespreekt de resultaten.

ESC 2020 BRACE CORONA was een gerandomiseerde studie die twee strategieën testte in opgenomen patiënten met COVID-19 en die ACEi of ARB’s gebruikten: tijdelijk stoppen of doorgaan met ACEi/ARB’s. Prof. Lopes bespreekt de resultaten.

Belangrijkste veranderingen in de 2020 AF richtlijn

5' educatie - 1 sep. 2020 - Dr. Martin Hemels
De 2020 AF richtlijn is gepresenteerd op het ESC congres. Martin Hemels bespreekt de belangrijkste veranderingen, waaronder het ABC-stappenplan voor een patiënt met nieuw gedetecteerd AF.

ESC 2020 De 2020 AF richtlijn is gepresenteerd op het ESC congres. Martin Hemels bespreekt de belangrijkste veranderingen, waaronder het ABC-stappenplan voor een patiënt met nieuw gedetecteerd AF.

Verlaging van bloeddruk vermindert risico op grote CV events onafhankelijk van CVD status en baseline SBP

Nieuws - 1 sep. 2020

ESC 2020 Bloeddrukverlaging vermindert het risico op grote CV events, in vergelijkbare mate in personen met en zonder CVD en ongeacht baseline SBP.

Bloeddrukverlaging moet onafhankelijk van CVD status of baseline SBP worden overwogen

3' educatie - 1 sep. 2020 - Kazem Rahimi
Een studie die 48 RCTs omvatte toonde aan dat verlaging van iedere 5 mmHg SBP leidde tot 10% afname van majeure CV events, onafhankelijk van CVD status en baseline SBP.

ESC 2020 Een studie die 48 RCTs omvatte toonde aan dat verlaging van iedere 5 mmHg SBP leidde tot 10% afname van majeure CV events, onafhankelijk van CVD status en baseline SBP.

Combineren van BMI en polygene score om levenslang risico op diabetes te voorspellen

Nieuws - 1 sep. 2020

ESC 2020 BMI en een polygene score voor diabetes hebben een onafhankelijk en opsommend effecten op levenslang risico op diabetes en de combinatie zou moeten worden gebruikt voor risicovoorspelling.

SGLT2i vermindert HF ziekenhuisopnames bij T2DM patiënten met ASCVD

Nieuws - 1 sep. 2020

ESC 2020 Ertugliflozine verminderde tijd tot eerste HF ziekenhuisopname, totale HF ziekenhuisopnames en totale HF ziekenhuisopnames/CV sterfgevallen bij T2DM patiënten met ASCVD.

ESC 2020