Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Gerandomiseerde studie naar stoppen of voortzetten van ACEi en ARB's in COVID-19

Nieuws - 1 sep. 2020

BRACE CORONA: Continuing vs. Suspending ACE Inhibitors and ARBs in COVID-19

Gepresenteerd op het ESC-congres 2020 door: Prof. dr. Renato D. Lopes (Durham, NC, VS)

Introductie en methoden

Er zijn tegenstrijdige hypotheses over de mogelijke impact van ACEi en ARB's bij COVID-19-patiënten. Enerzijds is de hypothese dat RAAS-remming schadelijk zou kunnen zijn bij COVID-19-patiënten. ACEi en ARB’s zouden de ACE2-receptorexpressie kunnen verhogen wat zou kunnen leiden tot verbeterde virale toegang in cellen, wat kan leiden tot nadelige uitkomsten bij COVID-19-patiënten. Aan de andere kant is er een hypothese dat RAAS-remming beschermend werkt. De gedachte achter deze hypothese is dat een verminderde productie van angiotensine II met ACEi of ARB's de aanmaak van angiotensine (1-7) bevordert, wat ontsteking en fibrose vermindert en daardoor longschade kan verminderen.

De BRACE CORONA-studie was een multicenter, gerandomiseerde klinische trial waarbij 659 in het ziekenhuis opgenomen patiënten (≥ 18 jaar oud) met een bevestigde COVID-19- diagnose en die ACEi of ARB’s gebruikten werden gerandomiseerd naar een van de volgende twee strategieën: 1) stoppen met ACEi/ARB’s gedurende 30 dagen of 2) voortgezet gebruik van ACEi / ARB's. Patiënten die in de afgelopen 12 maanden in het ziekenhuis waren opgenomen vanwege gedecompenseerd HF, die > 3 antihypertensiva gebruikten, die sacubitril/valsartan gebruikten of die hemodynamisch onstabiel waren bij presentatie, werden geëxcludeerd. De primaire uitkomst was het aantal dagen in leven en uit het ziekenhuis na 30 dagen.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze gerandomiseerde studie leverde bewijs dat stoppen met ACEi/ARB’s gedurende 30 dagen bij COVID-19-patiënten geen invloed had op het aantal dagen dat ze na 30 dagen in leven en uit het ziekenhuis waren, vergeleken met voortgezet gebruik van ACEi/ARB’s.

- Onze verslaglegging is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het ESC congres-

Bekijk een video van prof. Lopes over deze trial

Deel deze pagina met collega's en vrienden: