Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SGLT2i vermindert HF ziekenhuisopnames bij T2DM patiënten met ASCVD

Nieuws - 1 sep. 2020

Efficacy of ertugliflozin on heart failure-related events in patients with type 2 diabetes mellitus and established atherosclerotic cardiovascular disease: Results of the VERTIS CV trial

Gepresenteerd op het ESC congres 2020 door: dr. Francesco Cosentino (Stockholm, Zweden)

Introductie en methoden

Patiënten met T2DM hebben een verhoogd risico op hartfalen (HF). Verschillende klinische uitkomsttrials hebben aangetoond dat SGLT2-remmers het risico op ziekenhuisopname voor HF (HHF) bij T2DM patiënten verminderen.

De VERTIS CV trial was een multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, event-gestuurde trial bij T2DM patiënten met atherosclerotische CVD (ASCVD). In totaal werden 8246 patiënten gerandomiseerd in een 1:1:1 ratio naar behandeling met ertugliflozine 5 mg, ertugliflozine 15 mg of placebo. Het primaire eindpunt was de tijd tot het eerste optreden van majeure nadelige CV events (MACE), gedefinieerd als CV sterfte, niet-fataal myocardinfarct of niet-fatale beroerte. Eerder gepresenteerde resultaten toonden aan dat ertugliflozine non-inferieur was aan placebo op het primaire eindpunt (P<0.001 voor non-inferioriteit). De huidige vooraf gespecificeerde secundaire analyses waren gericht op HF-gerelateerde uitkomsten in de VERTIS CV trial. Hierbij werd het effect van ertugliflozine vs. placebo op de tijd tot eerste HFF-event vergeleken. Bovendien werd het effect van ertugliflozine, in vergelijking met placebo, op totale HHF (eerste en recidiverende events) en totale HHF/CV sterfgevallen onderzocht. Subgroepanalyses waren gebaseerd op voorgeschiedenis van HF, ejectiefractie vóór de trial en andere factoren, waaronder klinische kenmerken en medicatiegebruik.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze vooraf gespecificeerde secundaire analyses van HF-gerelateerde uitkomsten in VERTIS CV toonden aan dat ertugliflozine tijd tot eerste HHF, en totale HHF events en totale HHF events/CV sterfgevallen verminderde bij patiënten met T2DM en ASCVD.

-Onze verslaglegging is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het ESC congres-

Deel deze pagina met collega's en vrienden: