Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Helft volwassenen <55 jaar met prematuur MI niet geïdentificeerd door 2018 cholesterolrichtlijn

Literatuur - Zeitouni M, Nanna MG, Sun JL et al. - J Am Coll Cardiol. 2020 76(6):653-664. doi: 10.1016/j.jacc.2020.06.030

Introductie en methoden

De 2018 American Heart Association (AHA) en American College of Cardiology (ACC) Multisociety Guideline on the Management of Blood Cholesterol kwam met updates voor risico-inschatting bij patiënten die in aanmerking komen voor statines voor primaire preventie [1]. Meerdere risicoverhogende factoren werden geïncludeerd in de nieuwe criteria [2]. De 2018 richtlijn bevat ook updates over secundaire preventietherapieën, zoals aanbevelingen voor non-statine lipidenverlagende therapieën als onderdeel van de behandeling van patiënten met een myocardinfarct (MI). Deze groep patiënten heeft het hoogste risico op terugkerende CV events [3].

De vorige richtlijn uit 2013 voor management van cholesterol verruimde geschiktheid voor statinetherapie op basis van een 10-jaar atherosclerotische CVD (ASCVD) risicoscore [4-8]. Deze risicoscore berekening is echter zeer leeftijdsafhankelijk, waardoor het risico voor prematuur coronair vaatlijden (CAD) in jongvolwassen patiënten onderschat wordt. Jongvolwassenen die CAD ontwikkelen hebben een hoog risico op slechte uitkomsten door het ontwikkelen van terugkerend non-fatal en fatal CVD. Hierdoor is vroege en adequate preventie van groot belang [2].

Deze studie evalueerde hoe de 2013 richtlijn en veranderingen in de geüpdatete 2018 richtlijn voor cholesterolmanagement identificatie van jongvolwassenen voor primaire statinetherapie die premature ischemische hartziekte ontwikkelden beïnvloedden. De Duke Databank for Cardiovascular Disease (DDCD), een register van patiënten die een hartkatheterisatie hadden ondergaan in het Duke University Medical Center (Durham, NC, VS), werd hiervoor gebruikt en patiënten (n=6639) met een eerste acuut MI in combinatie met obstructieve CAD (definieerd als ≥50% diameter vernauwing van een coronair) opgenomen tussen 1995 en 2012 werden geïncludeerd. Individuen met een voorgeschiedenis van MI, beroerte, perifeer vaatlijden, of obstructieve CAD werden uitgesloten. Het cohort werd opgedeeld in de volgende leeftijdsgroepen: <55 jaar (jong, n=2733), 55-65 jaar (middelbare leeftijd, n=2324), en 66-75 jaar (oud, n=1582).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie toont aan dat bijna de helft van de volwassenen die op jonge leeftijd een MI hebben gehad, niet in aanmerking kwamen voor primaire preventieve statinetherapie wanneer de 2018 cholesterolrichtlijn werd toegepast. Ook werden in deze groep jongvolwassenen veel minder patiënten geschikt gevonden voor de meest intensieve secundaire preventietherapie na een MI ten opzichte van ouderen. Een cruciale factor hiervoor is dat de huidige risicoscore voornamelijk gebaseerd zijn op leeftijd. Jongvolwassen patiënten met een zeer hoog-risico indicatie hebben een verhoogd risico op MACE en lipidenverlagende therapie wordt bij deze patiëntengroep sterk aanbevolen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: