Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Een tijdsafhankelijk model om klinisch voordeel met lipideverlagende therapieën te schatten

Time-Dependent Cardiovascular Treatment Benefit Model for Lipid-Lowering Therapies

Literatuur - Khan I, Peterson ED, Cannon CP et al., - J Am Heart Assoc. 2020;9:e016506. DOI: 10.1161/JAHA.120.016506

Introductie en methoden

Grote gerandomiseerde klinische trials (RCTs) hebben typisch een beperkte duur van enkele jaren en daarom is bewijsvoering van voordeel van LDL-c verlaging op de langere termijn beperkt. Bovendien worden niet alle populaties geïncludeerd in RCTs, zoals diabetespatiënten in een primaire setting. Voor deze doelen kan het nuttig zijn om een model te bouwen afgeleid van eerder trialbewijsvoering om verschillende scenario’s die niet in RCTs getest zijn te onderzoeken,

Er werd een model ontwikkeld met data van eerdere RCTs van lipideverlagende trial (LLTs, waaronder statines en niet-statine trials) voor een generaliseerbare bepaling van de impact van LDL-c verlaging op CV risicoreductie. Tijdsafhankelijk klinisch voordeel in RCTs met LLTs was de focus van de studie. Het model werd gevalideerd door het vergelijken van voorspellingen van het model met trial-gerapporteerde uitkomsten. Implicaties van LDL-c verlaging over langere (5-15 jaar) tijd in zowel primaire en secundaire settings werden onderzocht. Bovendien werd baseline risicoschattingen gemaakt met gebruik van dit model.

Gepubliceerde data van RCTs van LLTs (statines, ezetimibe, PCSK9 remmers en anacetrapib) met 1000 individuen en eindpunten gedefinieerd als MACE of mortaliteit [1-4] werden gebruikt om het model te bouwen. Exclusiecriteria waren open-label design, gerapporteerde data niet geschikt voor modelschatting, trials met speciale populaties en trials met bococizumab. Ook werden data van de Mendeliaanse randomisatie meta-analysis van Ference et al. [5] gebruikt als 1 studie en deze informeerden het model over een tijdsspan van 40 jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Dit tijdsafhankelijke model voorspelde nauwkeurig klinisch voordeel door het verenigen van het patiëntenprofiel, timing, duur en type behandeling van lipideverlagende therapie. Dit model kan helpen bij het maken van een beslissing door het faciliteren van patiënt-specifeke bepaling van voordeel. Ook kan dit model worden toegepast voor analyses van voordeel met LTTs in verschillende patiëntenpopulatie, die niet geïncludeerd waren in RCTs, en verschillende tijdsperioden.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Heart Assoc

Deel deze pagina met collega's en vrienden: