Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Metabole handtekening weerspiegelt naleving van mediterraan dieet

The Mediterranean diet, plasma metabolome, and cardiovascular disease risk

Literatuur - Li J, Guasch-Ferré M, Chung W et al., - Eur Heart J. 2020 Jul 21;41(28):2645-2656. doi: 10.1093/eurheartj/ehaa209.

Introductie en methoden

Interventietrials en prospectieve cohortstudies hebben aangetoond dat het volgen van het mediterrane dieet tot gezondheidsvoordelen leidt [1-4]. Hetzelfde dieet kan echter leiden tot verschillende metabole reacties in verschillende individuen. Metabole profielen kunnen worden bepaald door tussenproducten en metabolismeproducten te meten. Dit profiel weerspiegelt de inname via de voeding en andere oorzaken van variabiliteit in het metabolisme, zoals genetische variaties en de wisselwerking tussen voeding en het microbioom [5,6]. Metabole profielen kunnen daarom worden gebruikt om de naleving en metabole reacties op voedingspatronen objectief te beoordelen [7,8]. De huidige studie identificeerde en valideerde een metabolische handtekening die de naleving van een mediterraan dieet reflecteert en onderzocht of deze handtekening geassocieerd was met CVD risico.

Het primaire studiecohort omvatte 1859 deelnemers van de Spaanse PREDIMED trial, een studie die de effectiviteit onderzocht van twee mediterrane dieetinterventies boven een controledieet voor primaire preventie van CVD en T2DM [1,9]. De validatiecohorten die in deze studie werden gebruikt, omvatten 6868 deelnemers van de Amerikaanse Nurses’ Health Studies (NHS) I en II, en Health Professionals Follow-up Study (HPFS) [10,11]. In PREDIMED werd een gevalideerde 14-item Mediterrane Dieet Adherentie Screener (MEDAS) gebruikt om de naleving van het mediterrane dieet te beoordelen [12,13].Op baseline waren data van 1859 deelnemers beschikbaar en in jaar 1 van de interventie waren data van 1556 deelnemers beschikbaar. In NHS/HPFS werd het dieet beoordeeld met behulp van gevalideerde voedselfrequentievragenlijsten (FFQ's) [14]. De MEDAS-score in NHS/HPFS werd geschat op basis van de gemiddelde inname via de voeding uit twee FFQ's. Plasma-metabolomics-profilering voor PREDIMED en NHS/HPFS werd uitgevoerd met vloeistofchromatografie-tandem massaspectrometrie. Incidente CVD werd gedefinieerd als de samenstelling van niet-fataal MI, niet-fatale beroerte en CV sterfte vanaf baseline tot einde van follow-up. De mediane follow-up was 4.8 jaar voor PREDIMED, 22.3 jaar voor NHS, 15.3 jaar voor NHSII en 17.6 jaar voor HDFS.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie identificeerde een metabolische handtekening die de naleving van een mediterraan dieet weerspiegelt en geassocieerd is met toekomstig CVD risico, onafhankelijk van traditionele risicofactoren. Metabolomics-profilering zou kunnen bijdragen aan geïndividualiseerde therapieën in dieetinterventies.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: