Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ARNI vermindert nadelige nieruitkomsten en vertraagt nierfunctieverlies in HFpEF patiënten

Angiotensin-Neprilysin Inhibition and Renal Outcomes in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction

Literatuur - Mc Causland FR, Lefkowitz MP, Clagget B et al. - Circulation 2020, doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047643.

Introductie en methoden

Chronische nierziekte (CKD) is een veel voorkomende comorbiditeit bij patiënten met hartfalen (HF) en is geassocieerd met een verhoogd risico op een ongunstig nierevent [1-3]. Remming van het renine-angiotensine systeem (RAS) in HF patiënten met een verminderde ejectiefractie (HFrEF) verlaagt sterfte en vertraagt het traject van proteïnurische CKD in diabetes [4-6]. Echter laat RAS remming in HF patiënten met behouden ejectiefractie (HFpEF) geen vermindering zien in sterfte en ongunstige nierevent [7-10].

Sacubitril/valsartan, een angiotensine receptor neprilysine remmer (ARNI), liet zowel een vermindering in CV sterfte en ziekenhuisopname vanwege HF zien, alsook een vertraging in de afname van de geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) in HFrEF patiënten [11,12]. Een subanalyse van de fase 2 PARAMOUNT trial liet een vertraagd nierfunctieverlies zien in patiënten met sacubitril/valsartan ten opzichte van patiënten die alleen werden behandeld met valsartan in een kleine groep van HFpEF patiënten [13].

Deze studie rapporteert de vooraf gespecificeerde secundaire nieruitkomsten van de PARAGON-HF trial. De PARAGON-HF was een multicenter, dubbelblinde klinische trial van HFpEF patiënten met een hoge prevalentie van comorbiditeiten [14], die werden gerandomiseerd naar sacubitril/valsartan (n=2407) of alleen valsartan (n=2407). De nieruitkomst was een samenstelling van ≥50% afname in eGFR ten opzichte van baseline, eindstadium nierziekte (ESRD), of sterfte door nierziekte. Het verkennend eindpunt was het totale effect van de behandeling op eGFR afname in de tijd. Het effect van de behandeling op nieruitkomsten op basis van baseline nierfunctie werd vastgesteld door de twee groepen verder te verdelen naar ≥30 - <60 ml/min/1.73m2 en ≥60 ml/min/1.73m2. De gemiddelde baseline eGFR (±SD) was 63 (±19) ml/min/1.73m2. Totale follow-up tijd was 129 weken.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In deze vooraf gespecificeerde analyse van de PARAGON-HF trial hadden HFpEF patiënten die behandeld werden met sacubitril/valsartan minder nieruitkomsten en een vertraagde afname van eGFR ten opzichte van diegene die behandeld werden met valsartan. Deze uitkomsten waren onafhankelijk van baseline eGFR, wat erop wijst dat sacubitril/valsartan de achteruitgang van de nierfunctie in HFpEF patiënten vertraagt.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op CIRCULATION

Deel deze pagina met collega's en vrienden: