Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Matig en zwaar alcoholgebruik geassocieerd met hypertensie

Association of Alcohol Intake With Hypertension in Type 2 Diabetes Mellitus:The ACCORD Trial

Literatuur - Mayl JJ, German CA, Bertoni AG et al. - J Am Heart Assoc. 2020;9:e017334. DOI: 10.1161/JAHA.120.017334

Introductie en methoden

Het is al jaren bekend dat hoge alcoholinname geassocieerd is met hypertensie. Licht en matig gebruik van alcohol laat echter geen associatie zien met hypertensie en is zelfs geassocieerd met verbeterde CV uitkomsten in vergelijking met onthouders [1-4]. CV voordeel door licht en matig alcoholgebruik wordt mogelijk gemedieerd door verminderde atherosclerose, bloedstolling en plaatjesaggregatie en daarom hebben sommigen licht tot matig alcoholgebruik aanbevolen als gunstig en cardiobeschermend [5,6]. Andere studies, meer recente, lieten een lineaire relatie zien voor de hoeveelheid alcoholgebruik en de mate van hypertensie [7,8].

In deze studie werd de associatie van alcoholgebruik en hypertensie onderzocht in deelnemers van de ACCORD trial (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes, [9]). In de ACCORD trial werden 10251 type 2 diabetespatiënten geïncludeerd, die of hoog risico op CVD of vastgesteld CVD hadden. Deze analyse includeerde diegenen die op baseline zelf-gerapporteerd alcoholgebruik hadden en baseline bloeddrukmetingen, waarna 102000 deelnemers overbleven. Licht, matig en zwaar alcoholgebruik werden gedefinieerd als respectievelijk 1 tot 7 drankjes/week, 8 tot 14 drankjes/week en ≥15 drankjes/week. 1 Drankje was gedefinieerd als een 12-ounce beer, 6 ounces wijn of 1.5 ounces sterke drank. Bloeddruk was ingedeeld volgens de ACC/AHA 2017 richtlijn.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In dit cohort van T2DM patienten met hoog CV risico, die deelnamen in de ACCORD trial, was matig (>7 drankjes per week) en zwaar (>14 drankjes/week) alcoholgebruik geassocieerd met verhoogde bloeddruk, stadium 1 en stadium 2 hypertensie.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Heart Assoc

Deel deze pagina met collega's en vrienden: