Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SGLT2 inhibitor verbetert CV uitkomsten in HFrEF patiënten onafhankelijk van SBP

Effect of dapagliflozin according to baseline systolic blood pressure in the Dapagliflozin and Prevention of Adverse Outcomes in Heart Failure trial (DAPA-HF)

Literatuur - Serenelli M, Böhm M, Inzucchi SE, et al. - Eur Heart J, doi: 10.1093/eurheartj/ehaa496.

Introductie en methoden

HF patiënten met verminderde ejectiefractie (HFrEF) hebben een gereduceerde cardiale output, wat kan resulteren in een lagere systolische bloeddruk (SBP) en een verhoogd risico op nadelige events [1-5]. De meeste gunstige therapieën voor HFrEF verlagen SBP, maar HFrEF patiënten met een lager SBP hebben een verhoogd risico op nadelige events vergeleken met patiënten met een hoger SBP. Ook leidt bezorgdheid over hypotensie tot ondergebruik van medicatie, waardoor klinische uitkomsten verergeren [6,7]. SGLT2 remmers worden aanbevolen in diabetespatiënten met HF en verminderen het risico op HF ziekenhuisopname en verlagen baseline SBP in T2DM patiënten met 3-4 mmHg [8,9].

Deze subanalyse van de Dapagliflozin and Prevention of Adverse Outcome in Heart Failure (DAPA-HF) trial in HFrEF patiënten evalueerde de behandeleffecten van de SGLT2 remmer dapagliflozine op SBP en de werkzaamheid en veiligheid naar baseline SBP.

De DAPA-HF trial was een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, event gedreven, trial in HFrEF patiënten (NYHA klasse II tot IV, LVEF ≤40%, en NTproBNP ≤600 pg/ml [≥400 pg/mL wanneer een ziekenhuisopname vanwege HF had plaatsgevonden in de afgelopen 12 maanden, of ≥900 pg/mL in patiënten met atriumfibrilleren of atriale flutter ongeacht een geschiedenis van HF ziekenhuisopname]). De belangrijkste exclusiecriteria waren: SBP<95 mm Hg of symptomen van hypotensie, geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) <30 mL/min/1.73m² of een snelle achteruitgang van de nierfunctie, of T1DM. In totaal werden 4744 patiënten willekeurig verdeeld in twee groepen die, bovenop hun eigen standaardmedicatie, dagelijks 10 mg dapagliflozine of een placebo gebruikten. De primaire uitkomst was een samenstelling van een episode van verslechterd HF (spoedbezoek vanwege HF of HF ziekenhuisopname) of CV sterfte. In deze subanalyse van de DAPA-HF trial werden patiënten verder verdeeld in vier baseline SBP groepen: <110 mm Hg (n=1205), ≥110 tot <120 mm Hg (n=981), ≥120 tot <130 mm Hg (n=1149), en ≥130 mm Hg (n=1409). SBP werd 14, 60, 120, 240, en 360 dagen na baseline SBP gemeten en vervolgens elke 4 maanden.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

HFrEF patiënten in de DAPA-HF trial die dagelijks behandeld werden met 10 mg dapagliflozine hadden verbeterde CV uitkomsten ten opzichte van de patiënten behandeld met placebo en dit behandeleffect was onafhankelijk van SBP.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel op European Heart Journal

Deel deze pagina met collega's en vrienden: