Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Factor Xa remmer effectief en veilig in AF patiënten met extreem lichaamsgewicht

Edoxaban versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation at the Extremes of Body Weight: An Analysis from the ENGAGE AF-TIMI 48 Trial

Literatuur - Boriani G, Ruff CT, Kuder JF et al. - Thromb Haemost 2020; https://doi.org/10.1055/s-0040-1716540

Introductie en methoden

Specifieke criteria voor dosisverlaging van NOACs zijn gebaseerd op gewicht en/of nierfunctie [1-4]. Er is echter beperkte data van effectiviteit en veiligheid van NOACs in patiënten met extreem lichaamsgewicht, zowel erg laag als erg hoog gewicht. Er zijn zorgen over het gebruik van NOACs met vaste-doseringsschema’s in deze patiënten, omdat zowel hogere als lagere medicijnconcentraties mogelijk resulteren in verhoogd risico op bloedingen of trombose [5,6]. De ISTH richtlijn raadt idd aan om voorzichtig te zijn met gebruik van NOACs in patiënten ≥120 kg, maar er zijn geen aanbevelingen voor diegenen met erg laag lichaamsgewicht [7]. De Working Group on Thrombosis van de ESC heeft ook zorgen geuit voor het gebruik van NOACs in obese patiënten. Er is behoefte aan extra bepalingen van farmacokinetiek en farmacodynamiek van NOACs bij diegenen met extreem lichaamsgewicht.

Deze posthoc analyse van de ENGAGE AF-TIMI 48 trial onderzocht de farmacokinetiek, farmacodynamiek en klinische uitkomsten in patiënten behandeld met edoxaban vs. warfarine, die extreem lichaamsgewicht hadden (≥120 kg of ≤55 kg) in vergelijking met diegenen met midden lichaamsgewicht.

De ENGAGE AF-TIMI 48 trial includeerde 21105 AF patiënten met een CHADS₂ score ≥2, die werden gevolgd voor een mediaan van 2.8 jaar [8,9]. Patiënten werden gerandomiseerd in een 1:1:1 ratio naar warfarine, hogere dosis edoxaban regime (HDER, 60 mg), of lagere dosis regime (LDER, 30 mg). Dosis werd gehalveerd als geschat CrCl ≤50 mL/min, gewicht ≤60 kg of bij tegelijk gebruik van een krachtige P-glycoproteïne remmer. Drie gewichtsgroepen werden vooraf gedefinieerd: laag lichaamsgewicht (LBW, onderste 5e percentiel: ≤55 kg) middelste lichaamsgewicht (MBW, 45e-55e percentiel: 79.8-84 kg), hoog lichaamsgewicht (HBW, bovenste 5e percentiel: ≥120 kg). Er waren 1082 LBW, 2153 MBW en 1093 HBW patiënten. Primaire effectiviteitseindpunt was de samenstelling van beroerte of systemische embolische events (SEE). Belangrijkste veiligheidseindpunt was ISTH majeure bloeding. Extra eindpunten omvatten ischemische beroerte/SEE, sterfte, majeure of klinisch relevante niet-majeure bloeding en primaire netto klinische uitkomst was een samenstelling van beroerte, SEE, majeure bloeding of sterfte.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

AF patiënten met extreem lichaamsgewicht (≥120 kg of ≤55 kg) hadden vergelijkbare effectiviteit en veiligheid met edoxaban vs. warfarine in vergelijking met diegenen met middelste gewicht (79.8-84 kg).

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Thromb Haemost

Deel deze pagina met collega's en vrienden: