Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Proteomics CV risicomodel overtreft klinisch risicomodel in primair preventiecohort

Improved cardiovascular risk prediction using targeted plasma proteomics in primary prevention

Literatuur - Hoogeveen RM, Belo Pereira JP, Nurmohamed NS, et al. - Eur Heart J 2020, doi: 10.1093/eurheartj/ehaa648

Introductie en methoden

Nauwkeuring cardiovasculaire (CV) risicobepaling voor primaire preventie is een uitdaging in asymptomatische personen met een risico op een nadelig CV event [1,2]. De huidige CV risicomodellen gebruiken traditionele risicofactoren, maar maken in veel situaties een onder- of overschatting van het risico [3,4]. Om de risico-inschattingen met de modellen te verbeteren kunnen er biomarkers worden toegevoegd, maar dat heeft tot op heden alleen geleid tot kleine verbeteringen in het voorspellen van uitkomsten. Hierdoor blijft een aanzienlijk gedeelte van de algemene bevolking tot hun eerste klinische manifestatie onopgemerkt.

Deze studie gebruikte high through-put proteomics gecombineerd met machine learning technieken om ’risico inschattingen voor CV events in de primaire preventie setting te onderzoeken. Het risicomodel dat gebaseerd is op plasma-eiwitmarkers werd vervolgens vergeleken met een traditioneel risicomodel en gevalideerd in een onafhankelijk, extern primair preventiecohort.

Het derivatiecohort was een nested case-control cohort uit de European Prospective Investigation (EPIC)-Norfolk prospectieve populatiestudie [5], gerekruteerd vanuit huisartsenpraktijken in de regio van Norfolk, VK. Van baseline data (tussen 1993 en 1997) werden 822 gezonde individuen geselecteerd. Gezond was gedefinieerd als een cohortdeelnemer zonder een voorgeschiedenis van CVD. In totaal werden 411 personen geselecteerd die een een acuut myocardinfarct (MI) ontwikkelden, dat resulteerde in een ziekenhuisopname of sterfte, tegelijk met 411 deelnemers die geen CVD ontwikkelden.

De Progressione della lesioni initmale Carotidea (PLIC) cohort [6] was een single-center, observationele, cross-sectionele, prospectieve studie van vrijwillige personen ten noorden van Milaan, die van 1998 tot 2000 werden geïncludeerd. De gemiddelde follow-up was 11 jaar. Er werden 702 personen voor het validatiecohort geselecteerd. Hiervan hadden 351 atherosclerose ontwikkeld, waaronder subklinische atherosclerose en 44 individuen met een CV event, en 351 gematchte controles. CV events werden gedefinieerd als coronaire hartziekte (MI, instabiele angina, coronaire revascularisatie of onopgemerkt ischemie) en/of cerebrovasculaire ziekte (ischemische beroerte en transient ischemische aanval).

De expressiewaarden van 333 unieke plasma-eiwitten gelinkt aan signaaltransductieroutes en/of risicofactoren betrokken bij atherogenese werden van de CV II-, CV III-, Cardiometabolische en Ontstekingspanels gemeten met behulp van de proximity extension assay technologie.

Verschillende machine learning modellen werden gemaakt. 1) Een klinisch risicomodel met traditionele risicofactoren zoals leeftijd, geslacht, BMI, roken, diabetes, SBP, antihypertensiva, totaal cholesterol, HDL-c, en triglyceridewaarden (parameters verkregen uit Framingham Risk Score, gepoolde cohortvergelijkingen, en SCORE), 2) een proteomics model met 50 voorspellende plasma-eiwitten, en 3) de eiwitparameters en klinisch risicoparameters gecombineerd. Stabiliteitsselectie met extreme gradiënt boosting werd voor de klinische en proteomics datasets gebruikt om de best voorspellende biomarkers te identificeren voor de korte termijn (~3 jaar) en lange termijn modellen (mediane follow-up van 20 jaar).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In de primaire preventiesetting was een proteomics risicomodel, vooral in de eerste 3 jaar, significant beter in het maken van een CV risico-inschatting ten opzichte van een klinisch model met traditionele risicofactoren. Het toevoegen van deze traditionele risicofactoren aan het eiwitmodel verbeterde de voorspellende waarde van het model niet.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel op Eur Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: