Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Sterke bewijsvoering voor colchicine in patiënten met chronisch coronairlijden

5' educatie - 7 okt. 2020 - Aernoud Fiolet (Amersfoort) en prof. dr. Jan Hein Cornel (Alkmaar/Nijmegen)

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen tijdens het ESC-congres 2020.

Faculty

Aernout Fiolet - cardioloog, Meander Medisch Centrum, Amersfoort, the Netherlands.

Prof. dr. Jan Hein Cornel - cardioloog, Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar/Radboudumc, Nijmegen

Disclosures

Deze productie is ontwikkeld op initiatief van CVGK en zonder externe ondersteuning. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

Bekijk onze samenvatting van de LoDoCo2 trial

Deel deze pagina met collega's en vrienden: