Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Niet-aanbevolen dosering van NOACs geassocieerd met hoger risico op totale sterfte in AF

Mortality in Patients With Atrial Fibrillation Receiving Nonrecommended Doses of Direct Oral Anticoagulants

Literatuur - Camm AJ, Cools F, Virdone S, et al., - J Am Coll Cardiol 2020;76:1425–36; doi.org/10.1016/j.jacc.2020.07.045

Introductie en methoden

Nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) zijn goedgekeurd in de meeste landen in de wereld, maar er bestaan verschillen wat betreft specifieke begeleiding van regelgevende autoriteiten die rekening houdt met baselinekarakteristieken van de patiënt, zoals nierfunctie, laag lichaamsgewicht, leeftijd, bloedingsrisico en medicijn-medicijn interacties. Land specifieke richtlijnen verschillen voor de verschillende NOACs [1-3] en verwarring over juist voorschrijven resulteert mogelijk tot ongepaste dosering (zoals onderdosering als overdosering).

Deze studie onderzocht de patronen van het voorschrijven van NOACs wat betreft dosering, de impact van NOAC dosering op het percentage events na 2-jaar follow-up en voorspellers van onderdosering in nieuw gediagnosticeerde AF patiënten in het GARFIELD-AF register.

Het GARFIELD-AF register includeerde patiënten met AF die waren gediagnosticeerd in de voorafgaande 6 weken, met ten minste 1 risicofactor voor beroerte en geen valvulaire ziekte. Voor deze analyse werden patienten van cohort 3 tot 5 geïncludeerd (n=34.926). Diegenen die geen NOAC namen, met meer dan 1 NOAC type tegelijk of geen informatie over startdatum, geen informatie over CKD stadium of geen beschikbare informatie over dosis hadden, werden uitgesloten, waarna 10.426 patiënten overbleven. Regels voor het voorschrijven van de NOACs rivaroxaban, apixaban, edoxaban en dabigatran werden doorgenomen voor definitie van aanbevolen dosering, onderdosering of overdosering. 4491 (43.1%) Patienten ontvingen rivaroxaban, 3290 (31.6%) apixaban, 2359 (22.6%) dabigatran en 286 (2.7%) edoxaban.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De meest AF patienten die waren geïncludeerd in het GARFIELD-AF register ontvingen juiste dosering van NOACs. Onderdosering was niet ongebruikelijk echter, maar overdosering kwam niet vaak voor. Niet-aanbevolen doses en onderdosering waren geassocieerd met verhoogd risico op sterfte, maar niet met verhoogd risico op beroerte-gerelateerde sterfte. Niet-aanbevolen dosering was niet geassocieerd met bloeding in vergelijking met diegenen die aanbevolen doses ontvingen, maar diegenen met onderdosering hadden verlaagd risico op bloedingen in vergelijking met diegenen met aanbevolen doses.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Cardiol Coll

Deel deze pagina met collega's en vrienden: