Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Aanzienlijke afname van eerstelijnszorg, maar toename van telemedicine tijdens COVID-19 pandemie in VS

Use and Content of Primary Care Office-Based vs Telemedicine Care Visits During the COVID-19 Pandemic in the US

Literatuur - Alexander GC, Tajanlangit M, Heyward J, et al. - JAMA Netw Open. 2020; 3(10):e2021476. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.21476

Introductie en methoden

De COVID-19 pandemie is geassocieerd met vele snelle consequenties voor de gezondheidszorg, variërend van uitstellen van electieve zorg tot het sluiten van klinieken en ziekenhuizen [1,2]. Het was verwacht dat er een aanzienlijke toename zou zijn in telemedicine of klinische zorg op afstand tijdens de eerste maanden van de COVID-19 pandemie. Een recente update suggereerde dat telemedicine toenam in april en daarna langzaam afnam (hoewel nog steeds aanzienlijk hoger dan voor de pandemie) [3]. Veranderingen in federale en nationale richtlijnen en vergoedingen zijn samengegaan met veranderingen in leveren van telemedicine. Bovendien hebben structurele en sociale factoren impact op invoering van telemedicine [4,5].

Studies naar invoering van telemedicine tijdens de COVID-19 pandemie zijn uitgevoerd, maar waren klein of niet representatief, en zonder beschrijving van inhoud van telemedicine [3,6].

In deze studie werden landelijke veranderingen in volume en type van eerstelijnszorg die geassocieerd waren met de COVID-19 pandemie onderzocht. Bovendien werd informatie over bepalen van bloeddruk en meten van cholesterol, over starten of doorgaan met voorgeschreven medicatie voor hypertensie en dyslipidemie verzameld. Verder werden verschillen in telemedicine voor verschillende patiëntenpopulaties en geografische regio’s in de VS onderzocht.

Een cross-sectionele analyse werd uitgevoerd met focus op het eerste kwartaal (Q1) van 2018 tot het tweede kwartaal (Q2) van 2020. De IQVIA National Disease and Therapeutic Index werd gebruikt, een landelijk representatieve audit van poliklinische praktijken in de VS. Data van ongeveer 4000 artsen tijdens ieder kalenderkwartaal werden verzameld, en omvatten documentatie van iedere patiëntontmoetingen.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In de VS tijdens de COVID-19 pandemie in Q2 van 2020 werd een dramatische afname in levering van eerstelijnszorg gezien, tegelijk met een toename in gebruik van telemedicine (>35% van eerstelijnszorgbezoeken vs. 1.1% tijdens 2019). Bepalen van bloeddruk en cholesterol was verminderd, door minder aantal totale bezoeken en minder bepalingen tijdens telemedicine-bezoeken. Structuur van eerstelijnszorg was veranderd tijdens de COVDI-19 pandemie en de inhoud van telemedicine-bezoeken was verschillend van dat van office-based bezoeken.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Network Open

Deel deze pagina met collega's en vrienden: