Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

NT-proBNP op zichzelf voorspelt sterfte en CV uitkomsten in T2DM

NT-proBNP by Itself Predicts Death and Cardiovascular Events in High-Risk Patients With Type 2 Diabetes Mellitus

Literatuur - Malachias MVB, Jhund PS, Claggett BL, et al. - J Am Heart Assoc 2020; 9:e017462. DOI: 10.1161/JAHA.120.017462

Introductie en methoden

B-type natriuretische peptiden (BNP) zijn biomarkers voor myocardiale stress en erkende voorspellers voor uitkomsten bij hartfalen (HF) [1,2]. BNPs zijn ook, wanneer meegenomen in multivariabele risicomodellen, een voorspeller van sterfte en CV events in individuen met type 2 diabetes [3-6] en vooral in diegenen die een comorbiditeit van HF [7,8], chronische nierziekte (CKD) [9-11], of recent acuut coronair syndroom [12,13] hebben. Maar ondanks de verbeterde voorspellende sterkte van deze marker in T2DM risicomodellen, wordt NT-proBNP niet gebruikt voor risicobepaling in de klinisch praktijk.

De huidige studie onderzocht het onderscheidend vermogen van NT-proBNP in het voorspellen van het risico op sterfte en CV uitkomsten in 5509 patiënten met T2DM en CVD en/of CKD, door gebruik te maken van data van de Aliskiren in Type 2 Diabetes Using Cardiorenal Endpoints (ALTITUDE) trial.

De ALTITUDE trials was een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, parallelle groep studie in T2DM patiënten. Individuen (≥35 jaar) werden behandeld met antidiabetica of hadden een gedocumenteerd nuchter plasmaglucosewaarde van ≥126 mg/dL of 2-uur postprandiaal ≥200 mg/dL en werden behandeld met een ACE-remmer of ARB, zonder een verandering in antihypertensiva voor ten minste 4 weken voorafgaand aan de randomisatie. Tevens waren de deelnemers gediagnosticeerd met macroalbuminurie (albumine-creatinine-ratio ≥200 mg/g) en een eGFR ≥30 mL/min/1.73m², of microalbuminurie (albumine-creatinine-ratio ≥20 mg/g) en/of een voorgeschiedenis van CVD (MI, beroerte, HF, of coronair vaatlijden) en een verminderde nierfunctie (eGFR ≥30 mL/min/1.73m²). Patiënten werden ingedeeld in 10 decielen op basis van risico-inschatting of NT-proBNP concentratie (<36, 37-62, 63-92, 93-128, 129-176, 177-244, 245-348, 349-544, 545-1002, en >1003 pg/mL). De eindpunten waren totale sterfte en CV events, gedefinieerd als CV sterfte, gereanimeerde hartstilstand, non-fatale MI, non-fatale beroerte, of ongeplande ziekenhuisopname vanwege HF. Mediane follow-up was 2.6 jaar.

Drie risicomodellen werden ontwikkeld: 1) een multivariabel basismodel met 20 belangrijke klinische variabelen, 2) een univariabel NT-proBNP model, en 3) het multivariabel basismodel gecombineerd met het NT-proBNP model. De risicovoorspellende prestaties van het NT-proBNP model werden vergeleken met die van multivariabele basismodel en het basismodel plus NT-proBNP, met behulp van C-statistieken.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

NT-proBNP is een biomarker met een onderscheidend vermogen om zowel mortaliteit als CV uitkomsten net zo nauwkeurig te voorspellen als het traditionele multivariabele risicomodel in T2DM met CVD en/of CKD comorbiditeit. Het toevoegen van het NT-proBNP aan het traditionele model verbeterde significant de voorspellende waarde van het model.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Heart Assoc.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: