Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Fase III trial met cardiale myosine-activator behaalt primaire eindpunt in HFrEF patiënten

Nieuws - 21 okt. 2020

Resultaten van de fase III GALACTIC-HF trial in HFrEF patiënten gerandomiseerd naar omecamtiv mecarbil of placebo lieten zien dat de primaire uitkomstmaat behaald was: een significante vermindering in CV sterfte en HF events (HF ziekenhuisopname en andere spoedbehandeling vanwege HF) met omecamtiv mecarbil vergeleken met placebo (HR 0.92, 95%CI: 0.86-0.99, P=0.0252). Omecamtiv mecarbil verminderde het secundaire eindpunt van CV sterfte niet. Nadelige events waren evenwichtig tussen de beide groepen.

Omecamtiv mecarbil is een selectieve cardiale myosine-activator die ontwikkeld is om het samentrekken van de hartspier te verbeteren. Het primaire eindpunt in de GALACTIC-HF trial was een samenstelling van tijd tot CV sterfte en eerste HF event, zoals HF ziekenhuisopname en andere spoedeisende behandelingen voor HF. Secundaire uitkomsten waren tijd tot CV gerelateerde dood, veranderingen in patiënt-gerapporteerde uitkomsten, tijd tot eerste ziekenhuisopname vanwege HF, en tijd tot mortaliteit door alle oorzaken.

De Global Approach to Lowering Adverse Cardiac outcome Through Improving Contractility in Heart Failure (GALACTIC-HF) trial is een dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde, multicenter studie van 8256 patiënten met chronische symptomatische NYHA klasse II tot IV, HF met verminderde ejectiefractie (LVEF ≤35%), verhoogde natriuretische peptiden, en ziekenhuisopname vanwege HF of een spoedbehandeling voor HF binnen een jaar na de screening. Patiënten werden gerandomiseerd naar omecamtiv mecarbil 25, 37.5 of 50 mg tweemaal dagelijks of placebo voor 208 weken. Resultaten zullen worden gepresenteerd op het virtuele 2020 congres van de American Heart Association tijdens een Late Breaking Clinical Trial Session komende november.

Bron: Persbericht Amgen, 8 oktober 2020

Deel deze pagina met collega's en vrienden: