Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Reactie NIV, NVIVG, NVVC, NHG en NVK op de uitzending van Radar 12 oktober jl.

Nieuws - 26 okt. 2020

Reactie van Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde (NVIVG), Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) n.a.v. uitzending Radar 12 oktober 2020

Op maandag 12 oktober jl., werd in een televisie-uitzending van Radar opnieuw de relatie tussen de hoogte van het LDL-cholesterol en hart- en vaatziekten en sterfte in twijfel getrokken. Tevens werd de wetenschappelijke onderbouwing voor het belang om het LDL-cholesterol te verlagen bij patiënten met familiaire hypercholesterolemie (FH) in twijfel getrokken. FH werd afgeschilderd als een gefabriceerde ziekte zonder cardiovasculair risico die in stand gehouden wordt zodat artsen onder invloed van de farmaceutische industrie LDL-verlagende medicatie kunnen voorschrijven. Als zorgverleners betrokken bij de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten distantiëren wij ons van deze onjuiste, onwetenschappelijke en voor dokters smadelijke en voor patiënten ondermijnende en gevaarlijke uitspraken.

Goed uitgevoerd nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek laat zien dat mensen met FH een sterk verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebben. Zonder behandeling ontwikkelen FH-patiënten veel eerder hart- en vaatziekten; op 45-jarige leeftijd is dit risico al 10 maal hoger. Wetenschappelijk onderzoek laat ook zien dat met tijdige cholesterolverlagende medicatie het risico op hart- en vaatziekten kan worden verlaagd tot het niveau van de algemene bevolking. Recent is in Nederlands onderzoek aangetoond dat mensen met FH die op kinderleeftijd starten met cholesterolverlagende behandeling een veel lager risico hebben op hart- en vaatziekten dan hun ouders, die pas op latere leeftijd begonnen met behandeling [1].

Uit eerder wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat het verspreiden van onwetenschappelijke en negatieve berichten over cholesterolverlaging ervoor zorgt dat ongeveer 10% van de mensen stopt met hun medicatie, meestal zonder te overleggen met hun arts [2]. Daarnaast is komen vast te staan dat mensen die snel stoppen in de periode na een dergelijke media-uiting een verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Dit is misschien wel het beste maar ook treurigste bewijs voor het nut van cholesterolverlaging.

Wij adviseren patiënten een gesprek met hun behandelend arts aan te vragen indien door de uitzending van Radar vragen zijn ontstaan over de behandeling. Het is belangrijk niet zomaar met een behandeling te stoppen, zeker niet in deze COVID-tijd waarbij de kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten door het virus juist is toegenomen en patiënten hun behandelaar misschien wel minder vaak zien.

Ons doel is om met in samenspraak met de patiënt de beste behandeling te geven en zo het risico op hart- en vaatziekten te verlagen.

Dit document is opgesteld en onderschreven door:

Nederlandse Internisten Vereniging

Nederlands Huisartsen Genootschap

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde

Nederlandse Vereniging voor Cardiologie

Referenties

Toon referenties

Deel deze pagina met collega's en vrienden: