Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9 siRNA aanbevolen door CHMP voor EU goedkeuring

Nieuws - 28 okt. 2020

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van de European Medicines Agency (EMA) heeft een positief advies uitgebracht over inclisiran voor behandeling van patiënten met hypercholesterolemie of gemengde dyslipidemie en verlenen van marketing autorisatie van inclisiran aanbevolen.

Inclisiran is een klein interfererend RNA (siRNA) tegen PCSK9 wat leidt tot effectieve en aanhoudende LDL-c afname in patiënten met atherosclerotisch CVD (ASCVD), ASCVD risico-equivalent en heterozygote FH (HeFH).

“Dit experimentele medicijn zou significant kunnen veranderen hoe hoog LDL-c wordt behandeld, “ zei professor Ulf Landmesser, M.D., Director of Charité Center for Cardiovascular Diseases, Berlijn. “Veel patiënten hebben moeite om hun LDL-c op aanbevolen niveaus te houden en langdurige blootstelling aan hoog LDL-c is een belangrijke driver van ASCV. Het unieke mechanisme van actie van inclisiran geeft effectieve en aanhoudende LDL-c afname, een causale factor van atherosclerotische ziekte progressie. Met slechts twee doses per jaar, en een injectie toegediend door zorgprofessionals, wordt er verwacht dat therapietrouw-uitdagingen verdwenen zijn die vaak gebeuren met behandelingen die zelf toegediend worden.”

Het advies van de CHMP is gebaseerd op resultaten van het ORION klinische onderzoeksprogramma, met >3600 patiënten op maximaal getolereerde statines. Het ORION programma onderzocht de veiligheid, werkzaamheid en tolereerbaarheid van inclisiran. Inclisiran resulteerde in effectieve en vasthoudende LDL-c afname tot 52% met twee doses per jaar, na een startdosis en een dosis na 3 maanden, in patiënten met ASCVD, ASCVD risico-equivalent en/of HeFH. LDL-c afname was aanhoudend tot 17 maanden, met een goed veiligheid- en verdraagbaarheid-profiel. Een post-hoc analyse toonde lage variabiliteit aan onder patiënten op inclisiran: 88% van patiënten behaalden richtlijn aanbevolen doelen op enig tijdspunt tijdens de studie.

De CHMP raadt aan om marketing autorisatie te verlenen aan inclisiran voor de behandeling van patiënten met primaire hypercholesterolemie (heterozygote familiare en niet-familiare) of gemengde dyslipidemie, als aanvulling op dieet: in combinatie met een statine of statine met andere lipidenverlagende therapieën in patiënten waarbij het niet mogelijk is om hun LDL-c doel te behalen, of alleen of in combinatie met andere lipidenverlagende therapieën in patiënten die statine-intolerant zijn of voor wie een statine niet aangeraden wordt.

De Europese Commissie (EC) heeft de autoriteit om geneesmiddelen voor de EU goed te keuren en zal het CHMP advies bekijken. Inclisiran wordt ook beoordeeld door de US Food en Drug Administration voor behandeling van primaire hyperlipidemie (waaronder HeFH) in patiënten met verhoogd LDL-c terwijl ze maximaal verdraagbare statine-therapie nemen.

Bron: persbericht Novartis, 16 oktober 2020

Deel deze pagina met collega's en vrienden: