Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Totale last van ernstige CV events verminderd door IL-1β remming

Inhibition of Interleukin-1b and Reduction in Atherothrombotic Cardiovascular Events in the CANTOS Trial

Literatuur - Everett BM, MacFadyen JG, Thuren T, et al. - J Am Coll Cardiol 2020;76:1660–70, doi.org/10.1016/j.jacc.2020.08.011

Introductie en methoden

In de primaire analyse van de CANTOS trial verlaagde behandeling met de interleukine IL-1β canakinumab eerste MACE (majeure nadelig CV event) in patiënten met eerder myocardinfarct (MI) en bewijsvoering van subklinische inflammatie [1]. Meer recent toonden de COLCOT trial reductie van het samengestelde eindpunt van niet-fatale MI, niet-fatale beroerte, urgente ziekenhuisopname voor angina resulterend in coronaire revascularisatie, gereanimeerde hartstilstand of CV sterfte met het anti-inflammatoire medicijn colchicine [2].

Deze trials onderzochten reductie van eerste atherotrombotische events met anti-inflammatoire therapieën. Aanpak van bepalen van eerste CV event onderschat echter vaak de last van de ziekte op de patiënt en het gezondheidszorgsysteem.

Patiënten in de CANTOS trial werden gevolgd door de totale duur van de trial en diegenen met een trial-eindpunt werden gevraagd om op hun behandeling te blijven voor de duur van de trial.

Deze analyse onderzocht het effect van canakinumab in vergelijking met placebo op het totale aantal ernstige CV events, een samenstelling van niet-fatale MI, niet-fatale beroerte, coronaire revascularisatie, en CV sterfte.

De CANTOS trial includeerde 10.061 patiënten met een geschiedenis van MI en hsCRP ≥ 2 mg/mL, die werden gerandomiseerd naar canakinumab 50 mg, 150 mg, of 300 mg elke 3 maanden subcutaan toegediend, of naar placebo. HRs voor het effect van canakinumab op het primaire eindpunt varieerde van 0.88 (0.78-0.99) voor de 50 mg dosis tot 0.83 (0.73-0.93, P=0.002) voor de 300 mg dosis. Voor deze analyse werden alle events geteld (klinisch eindpunt was totaal aantal ernstige CV events). 8058 Patiënten hadden geen ernstige CV events, 1093 een enkel ernstig CV event en 910 >1 ernstige event. Een totaal van 3417 ernstige CV events gebeurden, bestaande uit 2003 eerste events en 1414 recidieven. Mediane follow-up was 3.7 jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze analyse van de CANTOS trial toonde aan dat IL-1β remming met canakinumab totaal aantal ernstige CV events verlaagde in vergelijking met placebo in patiënten met eerder MI en bewijsvoering van gaande subklinische inflammatie. Deze resultaten suggereren dat canakinumab de totale last van CV events verlaagt die hoog-risico patiënten ervaren.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JACC

Deel deze pagina met collega's en vrienden: