Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hoge consumptie van suikerhoudende en light drankjes geassocieerd met incidente CVD

Sugary Drinks, Artificially-Sweetened Beverages, and Cardiovascular Disease in the NutriNet-Santé Cohort

Literatuur - Chazelas E, Debras C, Srour B et al, - J Am Coll Cardiol 2020, 76: 2175-80, doi.org/10.1016/j.jacc.2020.08.075

Introductie en methoden

Consumptie van suikerhoudende drankjes is geassocieerd met effecten op cardiometabole uitkomsten en consumptie neemt wereldwijd toe [1,2]. Het is gesuggereerd dat kunstmatig gezoete drankjes (ASB) een gezonder alternatief zijn, maar hun cardiometabole impact staat ter discussie [2].

In het Franse NutriNet- Santé cohort, een groot prospectief cohort werden de associaties tussen consumptie van suikerhoudende drankjes, ASBs en risico op CVD bepaald.

In het Franse NutriNet- Santé cohort, werden deelnemers gevraagd om 3 gevalideerde web-gebaseerde 24-uur dieetgegevens in te vullen. ASB werden gedefinieerd als drankjes die niet-voedzame zoetstoffen (NNS) bevatten. Zoethoudende drankjes werden gedefinieerd als alle drankjes die ≥5% suiker bevatten (frisdrank, siroop, 100% sap, fruitdranken). Uitkomst van interesse was eerste incident geval van beroerte, transiente ischemische aanval, myocardinfarct, acuut coronair syndroom en angioplastie. Voor ieder type van drankinname werden drie categorieën gedefinieerd: geen consumptie, lage consumptie (mediane inname voor suikerhoudende drankjes: 46.7 mL/dag en voor ASB: 40.0 mL/dag), en hoge consumptie (mediane inname voor suikerhoudende drankjes: 185.0 mL/dag en voor ASB: 176.7 mL/dag. Follow-up was van 2009 tot 2019, met een mediane duur van 6.6 jaar. 104,760 Deelnemers werden geïncludeerd (mediane leeftijd 42.9 jaar, 78.6% vrouw).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In een groot Frans cohort, was hoge consumptie van suikerhoudende drankjes (mediane intake 185 mL/dag) of ASB (mediane inname 176.7 mL/dag) geassocieerd met verhoogd risico op incidente CVD. Deze resultaten suggereren dat ARB geen gezond alternatief is voor suikerhoudende drankjes.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op at J Am Coll Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: