Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

COVID-19 en risico op HFpEF

Nieuws - 6 nov. 2020

Dit viewpointartikel in JAMA bespreekt de laatste bevindingen over het risico op hartfalen, met name HFpEF, bij diegenen die acute COVID-19 ontwikkelden en diegenen die zijn hersteld van de ziekte. De auteurs proberen om de associatie tussen SARS-CoV-2 en het risico op HFpEF te begrijpen, aangezien SAR-CoV-2 infectie HFpEF kan veroorzaken, subklinisch HFpEF kan ontmaskeren of bestaand HFpEF kan verergeren.

In dit viewpointartikel, recentelijk gepubliceerd in JAMA, bespreken de auteurs de mogelijke directe en indirecte link tussen COVID-19 en hartfalen met behouden ejectiefractie (HFpEF). De link kan mogelijk verklaard worden door vergelijkbare inflammatoire pathofysiologie en cardiometabolische risicofactoren in COVID-19 en HFpEF. In dit artikel worden de laatste bevindingen over HFpEF in patiënten tijdens de acute fase van SARS-CoV-2 infectie en de chronische herstelfase na COVID-19 besproken.

Een SARS-CoV-2 infectie kan op meerdere manieren geassocieerd kunnen zijn met HFpEF: 1) COVID-19 kan HFpEF veroorzaken via directe virale infiltratie, ontsteking, of fibrose in het myocard. Dit wordt gesuggereerd door verhoogde cardiale biomarkers, cardiale imaging en autopsiemateriaal. Of indirect door 2) asymptomatische HFpEF in individuen met onderliggende risicofactoren te ontmaskeren of door 3) reeds bestaand HFpEF te verslechteren.

Hoewel case-reports van myocardiale ontsteking na een SARS-CoV-2 infectie zijn beschreven, stellen de auteurs dat de ontwikkeling van nieuw HFpEF bij patiënten na infectie met SARS-CoV-2 waarschijnlijk zeldzamer is en secundair is aan de ontmaskering van asymptomatisch HFpEF. Ze stellen ook dat COVID-19 als een potentieel risicofactor beschouwd zou moeten worden, wat hopelijk zal leiden tot betere screening en behandeling om ongunstige uitkomsten in deze patiënten te voorkomen.

Vind dit artikel online op JAMA

Deel deze pagina met collega's en vrienden: