Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Praktische implementatie van SGLT2-remmers in de cardiologische praktijk

3' educatie - 6 nov. 2020 - Dr. Christine Oldenburg/dr. Sebastiaan Velthuis, Meander MC, Amersfoort

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen tijdens de Nationale Hartfalendag 2020, die werd gehouden op 25 september 2020 te Zeist.

Faculty

Dr. Christine Oldenburg - internist-endocrinoloog, Meander MC, Amersfoort

Dr. Sebastiaan Velthuis - cardioloog, Meander MC, Amersfoort

Disclosures

Deze productie is ontwikkeld op initiatief van CVGK en zonder externe ondersteuning. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

Bekijk hier de slides van de presentatie Zie ook de FOCUS serie: Samenwerking bij de behandeling van cardiorenale complicaties in diabetes

Deel deze pagina met collega's en vrienden: