Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Cumulatieve LDL-c blootstelling op jongere leeftijd geassocieerd met verhoogd risico op incidente CVD

Time Course of LDL Cholesterol Exposure and Cardiovascular Disease Event Risk

Literatuur - Domanski MJ, Tian X, Wu CO, et al. - J Am Coll Cardiol 2020;76:1507–16 doi: 10.1016/j.jacc.2020.07.059.

Introductie en methoden

Risicolast van LDL-c blootstelling in de loop van de tijd (cumulatief risico) kan gekwantificeerd worden door het oppervlakte onder de curve die LDL-c concentraties relateert aan leeftijd te berekenen (uitgedrukt als mg/dL × jaren). Deze enkele risicoparameter bestaande uit LDL-c concentratie en duur van de blootstelling is logisch, maar op gegevens gebaseerd gebruik van deze paramater is niet voorhanden. Ook is het onduidelijk of het tijdsverloop van LDL-c accumulatie belangrijk is voor modulatie van het CV risico. En het is onbekend of CV risico afhangt van meer LDL-c ophoping op jongere vs. latere leeftijd voorafgaand aan de landmark leeftijd (e.g. 40 jaar [1]).

Recente studies die gekeken hebben naar langdurige blootstelling aan lage LDL-c levels, door genetische polymorfismen of een gezonde leefstijl of in primaire preventie trials, laten zien dat opgehoopte LDL-c concentratie in de loop van de tijd een belangrijke risicofactor is voor incidente CVD [2-5]. Helaas hebben deze studies niet in detail onderzocht of gekwantificeerd wat het leeftijdsafhankelijke aspect van deze associatie is met de blootstelling aan LDL-c.

Deze studie onderzocht of cumulatieve blootstelling in de tijd aan LDL-c en het tijdsverloop van de concentratie van LDL-c onafhankelijk geassocieerd waren met het risico op CVD events, door 1) de associatie tussen het oppervlakte onder de LDL-c concentratie versus leeftijdscurve voorafgaand aan de specifieke landmark van 40 jaar en incidente CVD te onderzoeken, en 2) of het tijdsverloop van oppervlakte ophoping het CVD risico beïnvloedde, door gebruik te maken van de Coronary Artery Risk Development on Young Adults (CARDIA) longitudinale studie.

De CARDIA studie (n=4958, 18-30 jaar) is een multicenter, longitudinale cohort studie van gezonde zwarte en witte mensen uit 4 plaatsen in de VS (Birmingham, AL; Oakland, CA; Chicago, IL; Minneapolis, MN) van 1985-1986 (jaar 0: Y0). De studie was opgezet om een observatie-window (18 tot 40 jaar; max. 22 jaar) te hebben voor longitudinale metingen van risicoblootstellingen en ophopingen, en een voorspellend-window (40 tot 66 jaar; max. 26 jaar) voor een langdurige CV event follow-up. De landmark leeftijd was 40 jaar. Mediane follow-up na de leeftijd van 40 jaar was 16 jaar (0.2-26.3 jaar).

De primaire uitkomst was een samenstelling van incidente CVD events: non-fataal CHD (MI en ACS), beroerte, transiënte ischemische aanval, ziekenhuisopname door HF, cardiale revascularisatie, interventie vanwege PAD, of CV sterfte.

Risicomodellen om het risico geassocieerd met cumulatieve blootstelling aan LDL-c in de loop van de tijd vast te stellen, werden gegenereerd door het oppervlakte onder de LDL-c vs. leeftijdscurve (AUC[18-40y]) te berekenen. Het tijdsverloop van blootstelling aan LDL-c werd op twee manieren gekarakteriseerd: door de helling van de LDL-c versus leeftijdscurve van 18-40 jaar te schatten, of de AUC van 18 tot 30 jaar (AUC[18-30y]) en 30 tot 40 jaar (AUC[30-40y]) te berekenen om respectievelijk, de vroege en late LDL-c blootstellingen te verkrijgen. De associatie tussen het risico aan LDL-c blootstelling en CVD events na de leeftijd van 40 jaar werd onderzocht in multivariabele Cox proportionele hazards-regressiemodellen, gecorrigeerd voor geslacht, ras en andere traditionele risicofactoren van de deelnemers.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie toonde aan dat cumulatieve LDL-c blootstelling en tijdverloop van LDL-c accumulatie voor de leeftijd van 40 jaar, onafhankelijk geassocieerd zijn met een verhoogd risico op incidente CVD. Nog belangrijker, personen met opgehoopte LDL-c concentraties die op een jonge leeftijd (18-30 jaar) hieraan blootgesteld werden, hadden een hoger risico op een CVD event dan diegenen die aan dezelfde opgehoopte LDL-c concentratie waren blootgesteld op latere leeftijd (30-40 jaar). Deze bevindingen onderstrepen het belang van optimale LDL-c niveaus op jonge leeftijd.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JACC

Deel deze pagina met collega's en vrienden: