Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Totale CV events verlaagd door PCSK9i-geinduceerde Lp(a) reductie in ACS patiënten

Lipoprotein(a) lowering by alirocumab reduces the total burden of cardiovascular events independent of low-density lipoprotein cholesterol lowering: ODYSSEY OUTCOMES trial

Literatuur - Szarek M, Bittner VA, Aylward, P, et al. - Eur Heart J. 2020;ehaa649. doi: 10.1093/eurheartj/ehaa649.

Introductie en methoden

Verhoogde baseline levels van lipoproteïne(a) [Lp(a)] zijn geassocieerd met een eerste CV uitkomst in epidemiologische studies en Mendeliaanse randomisatie analyses [1-3]. Onlangs is aangetoond bij patiënten die behandeld werden met een PCSK9-remmer, dat vermindering van Lp(a) de verlaging van het risico op een eerste CV uitkomst kan voorspellen, onafhankelijk van LDL-c [4]. Dezelfde resultaten zijn behaald voor eerste PAD of VTE events [5]. Echter, de risicovermindering op totale CV last is nog niet geanalyseerd.

Deze post-hoc analyse van de ODESSEY OUTCOMES trial bij patiënten met acuut coronair syndroom (ACS) die behandeld werden met een intensieve statinetherapie, onderzocht of baseline Lp(a) levels en een vermindering van Lp(a), en LDL-c gecorrigeerd voor Lp(a) cholesterol (LDL-c[corr]) door alirocumab therapie onafhankelijk totale CV events konden voorspellen.

Patiënten (n=18924, ≥40 jaar) die 1-12 maanden voor de randomisatie waren opgenomen in het ziekenhuis met ACS (MI of instabiele angina) werden geïncludeerd in de trial. Deelnemers moesten een LDL-c van ≥70 mg/dL (1.81 mmol/L), of een non-HDL cholesterol van ≥100 mg/dL (2.59 mmol/L), of apolipoproteïne B van ≥80 mg/dL hebben, gemeten tijden een stabiele behandeling met atorvastatine 40-80 mg dagelijks, of rosuvastatine 20-40 mg dagelijks, of de maximale getolereerde dosis van één van beide statines. Patiënten werden gerandomiseerd (1:1) naar 75 mg alirocumab of gematchte placebo die elke twee weken subcutaan werden geïnjecteerd. De mediane follow-up was 2.8 jaar (2.3-3.4 jaar).

Voor deze huidige analyse werden alle CV uitkomsten van de trial verzameld, inclusief CV sterfte, hemorragische beroerte, ziekenhuisopname door HF, ischemie-gedreven coronaire revascularisatie, majeure PAD events (kritieke ischemie van de ledematen, revascularisatie van de onderste ledematen, en amputatie als gevolg van ischemie) of VTE (diep veneuze trombose of longembolie), en onderzocht.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie toonde aan dat LDL-c[corr] en Lp(a) reducties door alirocumab patiënten met ACS onafhankelijk geassocieerd waren met een vermindering van totale CV events. Hoewel de grootste risicoreductie werd toegeschreven aan een verlaagd LDL-c[corr] concentratie, was de bijdrage van verlaagd Lp(a) aan het verminderen van het risico op totale CV event het meest evident bij personen met hoge Lp(a) baseline levels.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: