Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

sGC stimulator gunstig in HFrEF patiënten met NT-proBNP levels tot 8000 pg/mL

N-Terminal Pro-B-Type natriuretic Peptide and Clinical Outcomes: Vericiguat Heart Failure With Reduced Ejection Fraction Study

Literatuur - Ezekowitz JA, O’Connor CM, Troughton RW, et al. - JACC Heart Fail. 2020; 8(11):931-939. doi: 10.1016/j.jchf.2020.08.008. Epub 2020 Oct 7.

Introductie en methoden

De VICTORIA (A Study of Vericiguat in Participants With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction) trial liet een reductie in de primaire uitkomst van CV sterfte en ziekenhuisopname door HF zien met de oplosbaar guanylaatcyclase (sGC) stimulator vericiguat in vergelijking met placebo in patiënten met verslechterend HF. Een subanalyse toonde aan dat patiënten in het hoogste baseline NT-proBNP (>5.314 pg/ml) kwartiel minder baat bleken te hebben bij vericiguat, terwijl patiënten in de drie lagere baseline NT-proBNP kwartielen meer profijt hadden bij dezelfde behandeling [1].

De huidige studie heeft de NT-proBNP subgroep uitkomsten van de VICTORIA trial op de primaire en individuele uitkomsten verder onderzocht en verkende de relatie tussen de behandeleffecten van vericiguat en NT-proBNP levels, door NT-proBNP als een log-getransformeerde continue parameter te gebruiken.

In de VICTORIA trial werden deelnemers met verslechterend chronisch HF (NYHA klasse II tot IV), LFEV<45%, verhoogde natriuretische peptide levels, en recent HF decompensatie gerandomiseerd (1:1) naar vericiguat of placebo. Patiënten in sinusritme moesten een BNP level van ≥300 pg/ml of NT-proBNP van ≥1000 pg/ml hebben; patiënten met atriumfibrilleren moesten een BNP level van ≥500 pg/ml of NT-proBNP van ≥1600 pg/ml hebben. De primaire uitkomst was een samenstelling van CV sterfte en ziekenhuisopname vanwege HF. Secundaire uitkomsten waren de individuele componenten van de primaire uitkomst. NT-proBNP was in 4805 patiënten gemeten, die vervolgens werden geïncludeerd in deze subanalyse. De NT-proBNP snijpunten van het behandeleffect van vericiguat, in het volledige NT-proBNP spectrum, werden bij benadering bepaald, waarbij de bovenste betrouwbaarheidsgrens van het behandeleffect niet 1.00 omvatte (bij 4000 pg/mL) en waarbij de schatting van het behandeleffect <1.00 was (bij 8000 pg/mL).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In de VICTORIA trial hadden hoog-risico HFrEF patiënten met NT-proBNP levels tot 8000 pg/ml een verminderd risico op de primaire uitkomst CV sterfte en ziekenhuisopname voor HF, alsook op de individuele uitkomsten bij behandeling met de sGC stimulator vericiguat.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JACC Heart Fail.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: