Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

IV ijzer carboxymaltose verlaagt HF ziekenhuisopnames in patiënten met acuut HF en ijzertekort

Nieuws - 13 nov. 2020

Ferric Carboxymaltose In Iron Deficient Patients Admitted For Acute Heart Failure (AFFIRM-AHF)

Gepresenteerd tijdens de virtuele AHA Scientific Sessions 2020 door Piotr Ponikowski (Wroclaw Medical University, Wroclaw, Polen)

Introductie en methoden

In patiënten met hartfalen (HF) komt ijzertekort vaak voor. IJzertekort in HF patiënten is geassocieerd met verlaagd bewegingsvermogen, lage kwaliteit van leven, verhoogd risico op ziekenhuisopname en sterfte. In patiënten met acuut HF wordt ijzertekort gezien tot in 70% van de patiënten en is ijzertekort een voorspeller van slechte uitkomsten, onafhankelijk van geschiedenis van HF, natriuretische peptiden en ejectiefractie.

De AFFIRM-AHF trial onderzocht het effect van intraveneuze (IV) ijzer carboxymaltose dat kort voor ontslag werd toegediend, in vergelijking met placebo op recidief HD ziekenhuisopnames en CV sterfte na 52 weken in patiënten met acuut HF en ijzertekort.

De uitbraak van COVID-19 beïnvloedde behandeling en follow-up van patiënten. Daarom werd een COVID-19 sensitiviteitsanalyse uitgevoerd, waarbij patiënten op de datum van de eerste gerapporteerde COVID-19 patiënt per land werden gecensureerd.

1132 Patiënten die waren opgenomen voor acuut HF met ijzertekort, LVEF <50%, en hemoglobine 8-15 g/dL werden geïncludeerd. Na klinische stabilisatie werden ze gerandomiseerd in een 1:1 ratio naar IV ijzer carboxymaltose (de gegeven dosis werd gebaseerd op het behoefte aan ijzer) of naar placebo, toegediend op tijdstip van randomisatie en week 6. Als ijzertekort aanhield, werd het studiemedicijn gegeven op week 12 en week 24 (80% van de patiënten hadden slechts 1 of 2 aanvullende injecties nodig tijdens de studieperiode). Primaire uitkomst was een samenstelling van totale HF ziekenhuisopnames en CV sterfte na 52 weken. Secundaire uitkomsten omvatten totale HF ziekenhuisopnames, CV sterfte, samenstelling van tijd tot eerste HF ziekenhuisopnames of CV sterfte.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In patiënten met acuut HF en ijzertekort verlaagde toediening van IV ijzer carboxymaltose voor ontslag uit het ziekenhuis het risico op HF ziekenhuisopname, maar niet op CV sterfte, in vergelijking met placebo. Verder verlaagde IV ijzer carboxymaltose het samengestelde eindpunt van eerste HF ziekenhuisopname of CV sterfte in vergelijking met placebo.

Discussie

Discussant Nancy Sweitzer, MD, PhD (Tucson, AZ, VS) begon haar presentatie door het bespreken van de slechte uitkomsten in HF patiënten met chronisch ijzertekort. IJzertekort vermindert cellulaire energetica en immuniteit, onafhankelijk van anemie. Ze zie dat eerdere studies met IV ijzer vervanging waren uitgevoerd en verbeteringen toonden in bewegingsvermogen en kwaliteit van leven, maar data over hardere uitkomsten ontbreken. Daarom werd de AFFIRM-HF trial uitgevoerd en die toonde gunstige effecten van IV ijzer carboxymaltose op HF ziekenhuisopname. Ze wierp nog wel wat vragen op over het mechanisme van afname in ziekenhuisopname, de relatie van voordeel met hemoglobineniveaus, uitkomsten van subgroepanalyses en uitdagingen voor implementatie. Uiteindelijk feliciteerde ze de onderzoekers voor het uitvoeren van zo’n belangrijke trial die mogelijk de richtlijnen zal veranderen.

- Onze verslaglegging is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens de AHA Scientific Sessions 2020 -

De resultaten van deze studie waren gelijktijdig gepubliceerd in de Lancet.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: