Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

AHA 2020

Verslag, presentaties en video impressie van de Scientific Sessions 2020 van de American Heart Association (AHA).

Niet-steroïde MRA vermindert nier- en CV risico’s bij patiënten met CKD en T2DM met of zonder CVD

Nieuws - 25 nov. 2020

AHA 2020 De niet-steroïde MRA finerenone, onderzocht in de FIDELIO-DKD studie, verminderde het risico op nier- en CV uitkomsten, vergeleken met placebo, bij CKD en T2DM patiënten met of zonder CVD.

PCSK9i vermindert complex coronairlijden dat revascularisatie vereist

Nieuws - 24 nov. 2020

AHA 2020 Evolocumab bovenop statines in ASCVD patiënten verminderde significant het risico op het ontwikkelen van complexe coronairlijden waar revascularisatie voor nodig is, waaronder complexe PCI of CABG.

P2Y12-remmer met aspirine superieur aan aspirine in patiënten met ipsilaterale atherosclerotische stenose

Nieuws - 23 nov. 2020

AHA 2020 Deze subanalyse van THALES toonde aan dat ticagrelor in combinatie met aspirine significant het 30-dagen risico op beroerte of sterfte verminderde in vergelijking met aspirine bij hoog risico patiënten met ipsilaterale atherosclerotische stenose.

Update over COVID-19 tijdens AHA Scientific Sessions

5' educatie - 23 nov. 2020 - Anthony Fauci
Bekijk een presentatie die Anthony Fauci gaf op dit jaar's AHA Scientific Sessions over COVID-19: De volkgezondheid en wetenschappelijke uitdagingen.

AHA 2020 Anthony Fauci geeft een presentatie over COVID-19: De volksgezondheid en wetenschappelijke uitdagingen.

Vergelijking P2Y12 remmers in patiënten die electieve PCI ondergaan

3' educatie - 23 nov. 2020 - Dr. Jur ten Berg
Hoewel electieve PCI behoorlijk veilig is, kan myocardschade optreden binnen 48 uur na PCI. De ALPHEUS trial onderzocht het effect van type antiplaatjestherapie op myocardschade in deze patiënten.

AHA 2020 Hoewel electieve PCI behoorlijk veilig is, kan myocardschade optreden binnen 48 uur na PCI. De ALPHEUS trial onderzocht het effect van type antiplaatjestherapie op myocardschade in deze patiënten.

IJzer carboxymaltose in patiënten met ijzertekort na acuut HF om HF opnames te verminderen

5' educatie - 23 nov. 2020 - Prof. Piotr Ponikowski
Prof. Ponikowski presenteert de details van de AFFIRM-AHF trial, waarin het effect van toediening van IV ijzer carboxymaltose kort voor ontslag op klinische uitkomsten werd onderzocht in patiënten met acuut HF en ijzertekort.

AHA 2020 Prof. Ponikowski presenteert de details van de AFFIRM-AHF trial, waarin het effect van toediening van IV ijzer carboxymaltose kort voor ontslag op klinische uitkomsten werd onderzocht in patiënten acuut HF en ijzertekort.

Polypil plus aspirine verlaagt CV events in primaire preventie setting

Nieuws - 23 nov. 2020

AHA 2020 In individuen met intermediair CV risico en zonder CVD geschiedenis verlaagde een combinatie van polypil en aspirine het primaire eindpunt van CVD events in vergelijking met dubbele placebo.

Duale SGLT1 en SGLT2 remmer verlaagt CV uitkomsten in diabetespatiënten in twee settings

Nieuws - 23 nov. 2020

AHA 2020 Het primaire CV eindpunt was verlaagd door de duale SGLT1 en SGLT2 remmer sotagliflozine in vergelijking met placebo in patiënten met diabetes en CKD, en in patiënten met diabetes en ADHF.

Geen voordeel met omega-3 vetzuren op CV uitkomsten en totale sterfte in oudere MI patiënten

Nieuws - 17 nov. 2020

AHA 2020 De OMEMI trial vond geen gunstig effect op CV uitkomsten en totale sterfte door omega-3 vetzuursuppletie in oudere patiënten na MI, vergeleken met patiënten die placebo kregen.

Hoge dosis omega-3 carbonzuur heeft geen effect op MACE uitkomsten

Nieuws - 17 nov. 2020

AHA 2020 De STRENGTH trial vond, in vergelijking met placebo, geen gunstige effecten op MACE uitkomsten met omega-3 carbonzuursuppletie bij patiënten met een vastgesteld of hoog risico op CVD.

Resultaten van trials met omega-3 vetzuren mogelijk niet tegenstrijdig

3' educatie - 17 nov. 2020 - Prof. Deepak Bhat
Prof. Bhatt reageert op de presentatie van de STRENGTH trial, waarin de resultaten werden vergeleken met die van REDUCE-IT. Hij besteedt aandacht aan de verschillen in samenstelling van de studiemedicijnen in de twee trials.

AHA 2020 Prof. Bhatt reageert op de presentatie van de STRENGTH trial, waarin de resultaten werden vergeleken met die van REDUCE-IT. Hij besteedt aandacht aan de verschillen in samenstelling van de studiemedicijnen in de twee trials.

Geen effect van omega-3 carbonzuur op MACE in hoog-risico patiënten

3' educatie - 17 nov. 2020 - Prof. Michael Lincof
De STRENGTH trial, die het effect van de combinatie van EPA en DHA op CV uitkomsten onderzocht, werd gestopt door futiliteit. Prof. Lincoff speculeert waarom deze resultaten anders zijn dan die van de REDUCE-IT trial.

AHA 2020 De STRENGTH trial, die het effect van de combinatie van EPA en DHA op CV uitkomsten onderzocht, werd gestopt vanwege futiliteit. Prof. Lincoff speculeert waarom deze resultaten anders zijn dan die van de REDUCE-IT trial.

AHA 2020