Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geen vermindering incidente AF door omega-3 vetzuren en/of vitamine D3 supplementen

Nieuws - 15 nov. 2020

The VITAL-Rhythm trial: Omega-3 Fatty Acid and Vitamin D Supplementation in the Primary Prevention of Atrial Fibrilliation

Gepresenteerd op de AHA Scientific Sessions 2020 door Christine M. Albert (Los Angeles, CA, VS)

Introductie en methoden

Atriumfibrilleren (AF) is de meest voorkomende hartritmestoornis en resulteert in symptomen die de kwaliteit van leven aantasten en risico’s met zich meebrengt aan een veelvoud van factoren, zoals beroerte, hartfalen, en CV sterfte.

Huidige behandelopties voor AF worden relatief laat in het ziekteproces toegepast en zijn geassocieerd met significante risico’s en beperkte langetermijnsuccessen. Grote gerandomiseerde en gecontroleerde trials zijn niet uitgevoerd vanwege bezorgdheid om de haalbaarheid, ondanks de noodzaak voor primaire preventiestrategieën.

Lage concentraties omega-3 vetzuren en vitamine D zijn geassocieerd met een verhoogd risico op incidente AF, wat suggereert dat deze supplementatie van deze factoren mogelijk AF kan voorkomen. De huidige beschikbare data is echter enigszins tegenstrijdig. Deze studie evalueerde of dagelijkse inname van omega-3 vetzuren en/of vitamine D3 supplementen een gunstige strategie was bij de primaire preventie van incidente AF.

De VITAL-Rhythm Study, een afgeleide trial van de VITAL studie, is een dubbelblinde, placebogecontroleerde, gerandomiseerde studie, in een 2x2 factoriale opzet, die dagelijkse gebruik van 840 mg omega-3-vetzuren (1 gram/dag, bestaande uit 460 mg EPA en 380 mg DHA) en/of 2000 IU vitamine D3 onderzocht. Mannen (≥50 jaar) en vrouwen (≥55 jaar) uit de Verenigde Staten zonder voorgeschiedenis van CVD, kanker of AF werden geïncludeerd. Deelnemers (n=25119) ontvingen per post vragenlijsten om hun gezondheid te rapporteren. Nieuwe diagnoses van AF werden gerapporteerd via vervolgvragenlijsten en werden geverifieerd door medische facturering en ziekenhuisopname. AF events werden bevestigd door medische dossiers of ECG-gegevens. De mediane follow-up was 5,3 jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De VITAL-Rhythm trial vond geen associatie tussen dagelijks gebruik van omega-3 vetzuren en/of vitamine D3 en lager risico op AF.

Discussie

Renate Schnabel (Hamburg, Duitsland) begon haar discussie door te laten zien dat het dagelijks gebruik van omega-3 vetzuren en/of vitamine D3 ten opzichte van placebo in de hoofdtrial VITAL geen effect hadden op de uitkomsten van MACE. Dus, zei ze, is het niet verwonderlijk dat in de aanvullende VITAL-Rhythm studie dezelfde twee supplementen geen voordeel opleveren voor AF uitkomsten.

Schnabel ging verder met het belang van de opzet van de studie te benadrukken. Pragmatische studies, vergeleken met traditionele gerandomiseerde klinische studies (RCT), kunnen wellicht een betere optie zijn om AF te bestuderen. RCTs zijn vaak duur en inefficiënt vanwege regelgeving. Pragmatisch onderzoek is daarentegen minder duur, kunnen grote aantallen deelnemers includeren, hebben minder restricties op regelgeving, zijn ingebed in klinische routinematige zorg, en hebben een eenvoudig ontwerp. Deze trials vereisen wel een infrastructuur die een gemakkelijk en snelle inclusie mogelijk maakt.

Dit is de grootste en langste gerandomiseerde studie van een dagelijks gebruik van hoge doses vitamine D en omega-3 vetzuur supplementen en de grootste primaire AF preventie trial, zei Schnabel. Het heeft de toon gezet voor AF primaire preventie trials en substudies in subcohorts.

- Onze verslaglegging is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens de AHA Scientific Sessions 2020 -

Bekijk onze video over VITAL-Rhythm

Deel deze pagina met collega's en vrienden: