Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Eén maand DAPT gevolgd door aspirine monotherapie net zo effectief als 6-12 maanden DAPT na PCI

Nieuws - 17 nov. 2020

One Month Dual Antiplatelet Therapy Followed by Aspirin Monotherapy after Drug Eluting Stent Implantation (Short DAPT)

Gepresenteerd tijdens de AHA Scientific Sessions 2020 door Meyong-Ki Hong, Seoul, Korea.

Introductie en methoden

Na implantatie van medicijn-afgevende stents (drug-eluting stent; DES) wordt 6-12 maanden duale antiplaatjestherapie met aspirine en een P2Y12 remmer aanbevolen om ischemische events te voorkomen, zoals stenttrombose en MI. Verlengde DAPT is geassocieerd met verhoogd risico op bloedingen en lage therapietrouw, daarom worden pogingen ondernomen om de duur van DAPT te verkorten.

Deze non-inferioriteitstrial onderzocht het effect van één maand DAPT gevolgd door aspirine monotherapie in vergelijking met 6-12 maanden DAPT op het samengestelde eindpunt van CV events of majeure bloeding na follow-up van 1 jaar.

Deze trial includeerde 3020 patiënten die zich op het cardiale katheterisatie laboratorium voor electieve PCI presenteerden. Ze werden gerandomiseerd naar 1-maand DAPT gevolg door aspirine monotherapie na polymeer-vrije, medicijn-gecoate (DCS) stent implantatie of naar 6-12 maanden DAPT gevolgd door aspirine monotherapie na hedendaagse DES implantatie. Het primaire eindpunt was een samenstelling van cardiale sterfte, niet-fataal MI, revascularisatie van het betreffende vat, cerebrovasculaire accident of majeure bloeding (STEEPLE criteria) na 12 maanden.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Eén maand DAPT gevolgd door aspirine monotherapie na polymeer-vrij DCS implantatie was niet-inferieur aan 6-12 maanden DAPT na DES implantatie wat betreft het primaire eindpunt, een samenstelling van ischemische events en bloedingen, na 12 maanden. De auteurs stellen dat stoppen met een P2Y12 remmer in plaats van aspirine in de dagelijkse klinische praktijk geassocieerd kan zijn met betere therapietrouw, lagere kosten en lager risico op bloedingen.

Discussie

De discussant Roisin Colleran (München, Duitsland) merkte op dat twee verschillende strategieën onderzocht warden (DAPT duur en type stent) zonder een factoriaal ontwerp, wat de interpretatie moeilijker maakt. Ze besprak de typen stents die werden gebruikt in de trial (BioFreedom, BioMatrix, UltiMaster); geen van deze stents hebben FDA goedkeuring, wat de externe validiteit beperkt. Andere punten die ze aanhaalde waren de hoge aantallen van omgekeerde therapie-ontrouw één maand DAPT arm en dat de meerderheid van patiënten in de controle arm 12 maanden DAPT ontving ondanks een laag percentage ACS, wat geen standaardpraktijk is in Europe en de VS.

- Onze verslaglegging is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens de AHA Scientific Sessions 2020 -

Deel deze pagina met collega's en vrienden: