Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geen voordeel met omega-3 vetzuren op CV uitkomsten en totale sterfte in oudere MI patiënten

Nieuws - 17 nov. 2020

Effects of N-3 Fatty Acid Supplements on Clinical Outcome After Myocardial Infarction in The Elderly: Results of the OMEMI trial

Gepresenteerd op de AHA Scientific Sessions 2020 door Are Annesoenn A Kalstad (Oslo, Noorwegen)

Introductie en methoden

Ouderen hebben een significant verhoogd CV risico na een acuut MI vergeleken met jongere mensen. Dus er is ruimte voor verbetering van de secundaire preventie bij oudere patiënten na een MI.

Omega-3 vetzuren kunnen mogelijk cardiovasculaire bescherming bieden zonder noemenswaardige schade te veroorzaken bij kwetsbare oudere patiënten. De OMega-3 fatty acids in Elderly patients with Myocardial Infarction (OMEMI) trial onderzocht daarom of omega-3 vetzuursupplementen CV events verminderde bij oudere patiënten met een recent acuut MI.

De OMEMI-studie is een multicenter, dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie. Patiënten (70-82 jaar) die waren opgenomen in het ziekenhuis met een recent acuut MI werden in de studie geïncludeerd. Patiënten (n=1027) werden 2-8 weken na ziekenhuisopname gerandomiseerd naar 1.8 g omega-3 vetzuursupplementen per dag of maïsolie placebo. De primaire uitkomst was een samenstelling van non-fataal MI, ongeplande revascularisatie (gebruik van stents of bypassoperatie), beroerte, HF ziekenhuisopname of totale mortaliteit. De secundaire uitkomst was nieuwe AF. Veiligheid werd bepaald door majeure bloedingsuitkomsten. De mediane follow-up was 2 jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De OMEMI trial vond geen positief effect van omega-3 vetzuursupplementen op CV uitkomsten en totale sterfte in oudere patiënten na MI vergeleken met patiënten die een placebo kregen.

Discussie

Alberico L. Catapano (Milaan, Italië) stelde verschillende theorieën voor waarom er discrepanties werden waargenomen tussen de STRENGTH en de OMEMI trials vergeleken met de REDUCE-IT trial. Ten eerste produceerde icosapent ethyl (zuiver EPA) hogere EPA plasmalevels. Ten tweede bracht Catapano het punt naar voren dat DHA mogelijk minder biologische activiteit vertoont of zelfs de voordelen van EPA zou kunnen tegenwerken.

Ten derde zou er een mogelijkheid kunnen zijn dat de mineraalolie tot een ongunstig effect leidde in de placebogroep en het effect van icosapent ethyl in de behandelgroep heeft kunnen overdrijven, zei hij. Bovendien waren er verschillende patiëntenpopulaties in de trials geïncludeerd. Er waren minder CV patiënten in de STRENGTH trial ten opzichte van de REDUCE-IT trial (respectievelijk 56% versus 71%), maar aangezien de OMEMI trial alleen CAD patiënten had geïncludeerd, verwierp Catapano dit argument direct. Als laatste punt kan de dosis een verschil maken aangezien de beschikbaarheid van EPA minder was in de STRENGTH trial dan in de REDUCE-IT trial.

Wat op dit moment de precieze oorzaak van de discrepantie is, is onduidelijk, zei hij, maar we moeten zeker de discussiepunten doses, plasmalevels en het effect van placebo bespreken. En een vergelijkende klinische trial is belangrijk, gezien het dosiseffect, en zou zeker veel onduidelijkheid wegnemen.

- Onze verslaglegging is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens de AHA Scientific Sessions 2020 -

Deel deze pagina met collega's en vrienden: