Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geen associatie tussen myopathie risicoscore en andere spiersymptomen in simvastatine-behandelde patiënten

Independent risk factors for simvastatin-related myopathy and relevance to different types of muscle symptom

Literatuur - Hopewell JC, Offer A, Haynes R, et al. - Eur Heart J 2020, 41: 3336–3342, doi:10.1093/eurheartj/ehaa574

Introductie en methoden

Statinetherapie is effectief in het verlagen van MI, coronaire revascularisatie en ischemische beroerte en bewijsvoering van RCTs hebben aangetoond dat statines veilig zijn en goed verdragen worden [1-3]. Myopathie, gekenmerkt door spierpijn of zwakte gerelateerd met verhoogde creatinine kinase (CK) niveaus (10x bovenlimiet van normaal) wordt zelden veroorzaakt door statinetherapie [3-7]. Echter, spierpijn of zwakte zonder verhoogde CK niveaus worden net zo vaak gerapporteerd door patiënten die statines ontvangen als door patiënten die gematchte placebo ontvangen (het nocebo effect) [3,5]. Incidentie van myopathie is ~1 per 10,000 persoonsjaren, maar sommige factoren die statineniveaus verhogen kunnen het risico op myopathie verhogen [3,7,8].

Deze observationele studie onderzocht de relevantie van onafhankelijke risicofactoren voor myopathie met gebruik van data van drie grote trialpopulaties en bepaalde de associatie tussen risicofactoren voor myopathie en risico op andere spier symptomen.

De studiepopulatie bestond uit 58.390 deelnemers die simvastatine ontvingen: 9808 patiënten in de Heart Protection Study (HPS) trial, 11,538 patiënten in de SEARCH trial en 25,673 patiënten in de HPS2-THRIVE trial en 11371 patiënten in de run-in periode van de HPS2-THRIVE trial. Tijdens follow-up bezoeken werden deelnemers gevraagd over nieuwe spierpijn of zwaktes en ALT en CK werden gemeten. Myopathie was gedefinieerd als onverklaarbare spierpijn of zwakte met CK >10x ULN. Onverklaarbare spierpijn of zwakte niet geassocieerd met een diagnose van myopathie was gedefinieerd als ‘andere spiersymptomen’.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze observationele studie van drie grote trials met simvastatine toonde dat het absolute risico op myopathie door statinetherapie laag is. Een myopathie risicoscore met input van onafhankelijke risicofactoren kan diegenen identificeren met hoog risico op myopathie. Er werd geen associatie van risicoscore met andere spiersymptomen gevonden, wat consistentie aantoont met de bevindingen van RCTs dat statinetherapie over het algemeen niet deze symptomen veroorzaakt.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: