Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verhoogde ziekenhuissterfte van COVID-19 patiënten met myocardletsel en echocardiografische afwijkingen

Characterization of Myocardial Injury in Patients With COVID-19

Literatuur - Giustino G, Croft LB, Stefanini GG, et al. - J Am Coll Cardiol. 2020; 76:2043-2055. doi: 10.1016/j.jacc.2020.08.069

Introductie en methoden

Een significant aantal COVID-19 patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen vertoonden myocardletsel, wat geassocieerd is met verhoogde morbiditeit en mortaliteit. Het aantonen van myocardletsel in eerdere studies vond alleen plaats door biomarkers voor necrose en missen dus CV imaging data om mogelijke structurele en functionele cardiale afwijkingen in COVID-19 patiënten te bekijken [1-3].

Om dit gat in de huidige kennis aan te pakken, onderzocht deze studie de onderliggende cardiale afwijkingen bij COVID-19 patiënten met bewijsvoering van myocardschade die opgenomen waren in het ziekenhuis, door met laboratorium, elektrocardiografische (ECG), en echocardiografische data een uitgebreide karakterisatie van het myocardletsel uit te voeren.

Het Cardiac Injury Research in COVID-19 (CIRC-19) register is een internationale, multicenter (7 klinische locaties in New York City en 2 in Milaan), retrospectieve cohortstudie van patiënten met een SARS-CoV-2-infectie opgenomen in het ziekenhuis, die een transthoracale echocardiografie (TTE) tussen 5 maart en 2 mei 2020 ondergingen. SARS-CoV-2-infectie werd aangetoond door PCR of serologische testen. Patiënten met alleen een cardiale echografie werden uitgesloten. Myocardletsel was gedefinieerd als serum cardiale troponine concentratie boven de hoogste referentielimiet van de gebruikte assay. Majeure echocardiografische afwijkingen werden gedefinieerd als een samenstelling van globale LV dysfunctie, abnormale LV wandbewegingen, LV klasse II of III diastolische dysfunctie, RV dysfunctie, of de aanwezigheid van een kleine of grotere pericardiale effusie. De trialpopulatie bestond uit 305 patiënten met een mediane leeftijd van 63 jaar, waarvan 67.2% mannen waren.

Het primaire eindpunt was ziekenhuismortaliteit door alle oorzaken. Secundair eindpunten omvatten: opname op IC-unit, noodzakelijke mechanische beademing, acute respiratory distress syndrome (ARDS), beroerte, acuut nierletsel (AKI), shock, en ventrikelfibrillatie of tachycardie. Het mediane aantal dagen dat patiënten in het ziekenhuis doorbrachten (tot ziekenhuisontslag, sterfte of nog in het ziekenhuis waren) was 14 (IQR: 7-23 dagen).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In een cohort studie van 305 COVID-19 patiënten had twee derde van de patiënten die in het ziekenhuis werd opgenomen, bewijsvoering van myocardschade door verhoogde biomarker. Van deze patiënten met myocardletsel had ongeveer twee derde een structurele hartafwijking, wat geassocieerd was met een verhoogd risico op ziekenhuissterfte door alle oorzaken

De auteurs raden aan om TTE toe te passen bij COVID-19 patiënten met bewijsvoering van myocardletsel om het onderliggend cardiale substraat te karakteriseren voor verdere risicostratificatie en behandelopties.

Referenties

Toon referenties

Find this article online at JACC

Deel deze pagina met collega's en vrienden: