Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Icosapent ethyl vermindert coronaire revascularisatie bij patiënten met hoog CV risico en verhoogd TG

Reduction in Revascularization with Icosapent Ethyl: Insights from REDUCE-IT REVASC.

Literatuur - Peterson BE, Bhatt DL, Steg PG, et al. - Circulation. 2020 Nov 5. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.050276.

Inleiding en methoden

Patiënten met hypertriglyceridemie hebben ondanks behandeling met statines een verhoogd risico op ischemische events, waaronder coronaire revascularisatie. Bovendien wordt gedacht dat verhoogde triglyceride (TG) levels een rol spelen in de ontwikkeling en progressie van coronaire plaques en vaatwandontsteking die een bijdrage leveren aan residuele coronaire atherosclerose [1-7]. Klinische trials met TG-verlagende middelen, inclusief omega-3 vetzuren, fibraten en niacine, hebben echter geen consistente reductie in coronaire revascularisatie events laten zien [8-12].

Eerdere analyses van de Reduction of Cardiovascular Events with Icosapent Ethyl-Intervention Trial (REDUCE-IT) hebben aangetoond dat icosapent ethyl het optreden van 5-punts majeure cardiovasculaire events verminderde [13,14]. Deze studie onderzocht het effect van icosapent ethyl ten opzichte van placebo op coronaire revascularisatie in REDUCE-IT deelnemers, door alle eerste coronaire revascularisatie events, ook op basis van pre-operatieve condities en chirurgische procedure types, te evalueren.

De REDUCE-IT trial was een multicenter, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, gerandomiseerde studie met statine behandelde patiënten (≥50 jaar) met CVD of diabetes plus tenminste één extra CV risicofactor, allen met persistent verhoogde TG levels (≥135 mg/dL en ≤500 mg/dL) en goed gereguleerde LDL-c levels tussen 41 mg/dL en 100 mg/dL. Patiënten werden gerandomiseerd (1:1) naar 4 gram icosapent ethyl dagelijks of gematchte placebo. In deze analyse was het primaire eindpunt eerste coronaire revascularisatie events, inclusief preoperatieve revascularisatie condities (electief, dringend, spoedeisend, levensbedreigend) evenals chirurgische procedures (coronaire bypassoperatie [CBAG] of percutane coronaire interventie [PCI]). Deze revascularisatie eindpunten werden blind beoordeeld. Mediane follow-up was 4.9 jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In deze subanalyse van de REDUCE-IT trial verminderde icosapent ethyl bovenop statinetherapie in patiënten met hoog CV risico en aanhoudend verhoogde TG levels het risico op een eerste en volgende revascularisatie events. Dit effect was consistent voor de verschillende preoperatieve revascularisatie condities, en PCI en CABG procedures.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circulation

Deel deze pagina met collega's en vrienden: