Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hoge prevalentie van polyfarmacie in oudere patiënten opgenomen voor HF

Polypharmacy in Older Adults Hospitalized for Heart Failure

Literatuur - Unlu O, Levitan EB, Reshetnyak E, et al. - Circ Heart Fail 2020, e006977, doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.120.006977

Introductie en methoden

Polyfarmacie is geassocieerd met veel nadelige uitkomsten, zoals vallen, invaliditeit en ziekenhuisopnames [1,2]. En dit is met name relevant voor oudere volwassenen met HF aangezien ze kwetsbaar zijn voor de nadelige effecten van polyfarmacie veroorzaakt door leeftijds-gerelateerde veranderingen in farmacokinetiek en farmacodynamiek [3], veranderingen in CV structuur en functie [4] en condities zoals zwakheid en cognitieve achteruitgang [5,6].

Hoewel het bekend is dat polyfarmacie kan leiden tot schade zijn er beperkt data van real-world informatie over polyfarmacie in de setting van HF. Tijdens of kort na ziekenhuisopname zijn fouten in medicatie en nadelige events door medicijnen gebruikelijk [7], en daarom is informatie over medicatiepatronen tijdens deze periode belangrijk.

Daarom onderzocht deze studie polyfarmacie tijdens HF ziekenhuisopname en gebruikte een cohort van oudere patiënten die waren opgenomen in het ziekenhuis voor HF, afgeleid van de REGARDS studie (Reasons for Geographic and Racial Differences in Stoke).

REGARDS was een nationaal prospectief observationeel cohort van zwarte en witte mannen en vrouwen (≥45 jaar) die in de gemeenschap woonden in de VS en geïncludeerd werden van 2003-2008. Baseline data collectie werd gedaan tijdens telefooninterview en 1 maand later werden bloed en urine samples verzameld, als ook fysiologische metingen. Tijdens follow-up werden deelnemers iedere 6 maanden gevraag om te rapporteren of ze waren opgenomen voor een CV conditie, waaronder HF. Deze analyse includeerde diegenen ≥65 jaar die werden opgenomen voor HF (n=558) Data van REGARDS, medische dossiers, de American Hospital Associations annual survey database en Medicare’s Hospital Compare website werden gebruikt. Aantal medicijnen bij opname en ontslag werden onderzocht. Polyfarmacie was gedefinieerd als het nemen van ten minste 10 medicijnen.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In deze subset van deelnemers van REARDS bestaande uit oudere patiënten opgenomen voor HF was prevalentie van polyfarmacie (ten minste 10 medicijnen) hoog. Prevalentie van polyfarmacie nam toe in de tijd. En verder was de meerderheid van medicijnen die werden voorgeschreven aan oudere patiënten met HF niet-CV medicatie. De auteurs concludeerden: ‘Deze bevindingen ondersteunen de behoefte om strategieën te ontwikkelen om de negatieve effecten van polyfarmacie bij oudere volwassenen met HF te verminderen, mogelijk door het starten met formele processen die het voorschrijven van niet-CV medicatie kan verbeteren’.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circ Heart Fail.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: