Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Slechte CV gezondheid van moeder verhoogt CVD risico in nakomelingen

Literatuur - Muchira JM., Gona PN., Mogos MF., et al. - Eur J Prev Cardiol. 2020. doi:10.1093/eurjpc/zwaa072

Inleiding en methoden

Een ideale cardiovasculaire gezondheid (CVH) is volgens de American Heart Association (AHA) de gelijktijdige aanwezigheid van vier ideale veranderlijke gezondheidsgedragingen en drie ideale gezondheidsfactoren. Deze ideale aanpasbare gedragsfactoren zijn niet-roken, normaal BMI, fysieke activiteit en voedingspatroon in overeenstemming met de huidige richtlijnen. De gezondheidsfactoren zijn totaal cholesterol<200 mg/dL, bloeddruk <120/<80 mm Hg, en nuchtere glucosewaarde <100 mg/dL [1]. Naleving van een gezonde levensstijl vermindert het risico op cardiovasculaire ziekten (CVD) en verhoogt de levensverwachting en het aantal CVD vrije jaren [2-4].

Overdracht van CVH aan kinderen vindt plaats voor generaties via genetische en gedeelde omgevingsfactoren [4,5]. Er is aangetoond dat CVD risicofactoren zich in families samenklusteren en van ouder op nakomelingen worden overgedragen [6-10]. Ook hebben families met een lange levensverwachting vaker een lager CVD risico [11]. En blootstelling van moeders aan negatieve gezondheidseffecten wordt tijdens het foetale stadium van een nakomeling overgedragen [12,13].

Deze prospectieve studie onderzocht de associatie tussen de CVH van ouders en de tijd tot een CVD event bij hun nakomelingen, gestratificeerd voor geslacht en opleidingsniveau, en vergeleek CVH van moeders en vaders met CVD vrije overleving in hun nakomelingen.

De Framingham Heart Study (FHS) is een lange termijn, multi-generationele studie, bestaande uit inwoners van Framingham, MA, en gericht op de epidemiologie van CVD. Voor deze studie werden de Original and Offspring cohorts van de FHS gebruikt. In het Original cohort werden, in 1948, deelnemers in de leeftijd van 28 tot 62 jaar geïncludeerd. De kinderen (6 tot 70 jaar bij baseline onderzoek) van de deelnemers van het Original cohort werden in 1971 geïncludeerd in het Offspring cohort. Alleen nakomelingen (n=1989) met hun vader (n=1989) en moeder (n=1989) in het Original cohort werden opgenomen in deze subanalyse. Het primaire eindpunt was een eerste fataal of non-fataal CVD event onder nakomelingen. Een CVD event omvatte coronaire hartziekten, intermitterende claudicatio, congestief hartfalen, beroerte of transiënte ischemische aanval. De CVH score werd berekend aan de hand van de metrische AHA richtlijn en ouders werden ingedeeld in drie categorieën: slecht (0-4), intermediar (5-9) of ideaal (10-14). Gerapporteerde incidente CVD events van 1971 tot 31 december 2017 werden geanalyseerd.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Nakomelingen van moeders met een ideale CVH score leefden significant langer CVD vrij dan kinderen van moeders met een slecht gezondheidspatroon. Bovendien was de incidentie van CVD bij kinderen met een slechte CVH score van moeders het hoogst onder zonen. De CVH score van moeders was een meer robuuste voorspeller van CVD risico voor zonen en dochters ten opzichte van de gezondheidsscore van vaders.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur J Prev Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: